Terug naar kennisbank

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument17 december 2020Jacques van de Worp

35600 Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de Stikstofwet goedgekeurd.