Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (Maatwerkaanpak)

Klimaat Wet- en regelgevingKamerbrief27 september 2023Jacques van de Worp

De maatwerkaanpak verduurzaming industrie is een belangrijk instrument om de klimaatdoelstellingen voor de industrie van 2030 te behalen én om extra CO2 te reduceren in Nederland. Met de  maatwerkaanpak wordt sneller extra CO2-reductie behaald.

KabinetsaanpakKlimaatbeleidNederland heeft de ambitie en mogelijkheden om een belangrijke vestigingsplaats te zijn voor de duurzame (basis)industrie. Deze industrie is belangrijk voor onder andere de economie, productiviteit, innovatie, strategische autonomie en werkgelegenheid in Nederland. De verduurzamingsopgave vraagt wel om een grote verandering van zowel de bestaande grote basisindustrieën in de vijf geografische industriële clusters in Nederland (onder andere chemie, raffinage, staal en kunstmest) als andere industrie verspreid in cluster 6 (onder andere glas, papier, keramiek en voedselverwerking). Investeringen in de industrie door zowel de bedrijven zelf als door de overheid zijn hiervoor nodig. Op deze manier werken we aan een groene, schone en veilige industrie die noodzakelijke producten levert, nu én in de toekomst.

De minister zet zich daarom, samen met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), in voor de verduurzamingsopgave van de industrie in Nederland. Zo kunnen we in een groen en schoon land wonen, met een gezonde leefomgeving. Onder die voorwaarden zorgen we ervoor dat bedrijven blijvend investeren in Nederland, ook als afnemer van groene energie, en voorkomen we dat bedrijven naar het buitenland vertrekken en elders hun producten op een grijze manier produceren. Op deze manier kan de de industrie als vliegwiel voor de energietransitie in Nederland gelden en aanjager zijn voor het toekomstig verdienvermogen en voor de strategische autonomie van Nederland en Europa.

De maatwerkaanpak verduurzaming industrie is een belangrijk instrument om de klimaatdoelstellingen voor de industrie van 2030 te behalen én om extra CO2 te reduceren in Nederland. In deze Kamerbrief laat ik zien dat ik met de maatwerkaanpak belangrijke stappen zet om sneller extra CO2-reductie te realiseren en om daarnaast een gezonde leefomgeving te waarborgen.

Bron: Overheid.nl