Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Kamerbrief EZK Windenergie op zee 2030 - 2050

  In deze brief wordt de visie van het kabinet gegeven op de verdere realisatie van windenergie op zee na 2030 en wat er nodig is om deze verdere realisatie succesvol vorm te geven.
  16 september 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtKamerbrief
 2. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.
  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 3. VEMW E&W Update 2 2022

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Lozing en onttrekking Proceswater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 4. Beleidsprogramma "Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving"

  De manier waarop we de verduurzaming in de gebouwde omgeving in Nederland gaan versnellen, staat in dit programma. De kern is dat we door een mix van normering, beprijzing, financiering, subsidiering en ondersteuning een duurzame woning voor iedereen binnen bereik gaan brengen. 
  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Warmte Beleid en toezicht, EmissieRapport
 5. Staatscourant publicatie inzake transportschaarste en congestiemanagement

  Dit besluit herziet en actualiseert de regels rondom transportschaarste en congestiemanagement om deze regels, naast de toepassing ervan op de transmissienetten, ook beter van toepassing te maken op distributienetten elektriciteit.
  25 mei 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 6. EC Press release: EC presents short-term emergency measures

  Energy Markets: Commission presents short-term emergency measures and options for long-term improvements
  12 mei 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt, Emissie
 7. Risk Preparedness Plan Electricity 2022

  Het Nederlandse risicoparaatheidsplan Elektriciteit heeft als doel om de nationale, regionale en bilaterale maatregelen te omschrijven die Nederland treft om elektriciteitscrises te voorkomen en als deze toch voorkomen de gevolgen te beperken.
  15 april 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 8. Nationaal crisisplan elektriciteit 2021

  Het Nationaal Crisisplan Elektriciteit (NCP E) is een leidraad om op hoofdlijnen snel inzicht en overzicht te bieden in afspraken op nationaal niveau inclusief aansluiting en samenwerking met betrokken publieke en private partners.
  1 februari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtRapport
 9. Nationaal crisplan elektriciteit

  Ons elektriciteitsnet vormt de ruggengraat van onze moderne maatschappij. Geen elektriciteit uit de stopcontacten voor een langere tijd, lijkt soms ondenkbaar. Maar elektriciteitsuitval kan grote maatschappelijke effecten veroorzaken. Dit werd duidelijk bij de elektriciteitsuitval in 2019 in het ...
  1 februari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtRapport
 10. VEMW Whitepaper Europees en Nederlands elektriciteitsbeleid

  Als zakelijke elektriciteitsgebruiker ben je afhankelijk van overheidsbeleid en toezicht op de elektriciteitssector. Beleid bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 11. Gasunie Tennet Infrastructure Outlook 2050

  Phase II ― Pathways to 2050 A joint follow-up study by Gasunie and TenneT of the Infrastructure Outlook 2050.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 12. Investeringsplannen van de Netbeheerders gas en elektriciteit

  De netbeheerders elektriciteit en gas hebben de wettelijke taak een netwerk aan te leggen dat voldoet aan de vraag naar transport. Om de netten te onderhouden, moeten de netbeheerders investeringen doen die eerst goedgekeurd zijn op doelmatigheid (de investeringsplannen).
  29 november 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 13. ACM Besluit: onderzoek n.a.v. REMIT - marktmanipulatie

  Ons kenmerk: ACM/UIT/560450Zaaknummer: ACM/20/042580Datum: 3 september 2021
  3 september 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, MarktWetgevingsdocument
 14. Vragenlijst EZK inzake Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt momenteel aan verbeterde uitvoerbaarheid van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)
  20 augustus 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt
 15. ENSO-E Ten-Year Network Development Plan 2020

  Completing the map - Power system needs in 2030 and 2040August 2021 · Final version after ACER opinion
  1 augustus 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 16. TenneT rapport Unlocking Industrial Demand Side Response

  The continued increase of variable wind and solar PV generation requires flexible resources to balance demand and supply in the electricity system.
  13 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 17. De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerdersFinaal

  Dit rapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis rondom de financierbaarheid van de energietransitie voor de netbeheerders.
  7 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 18. VEMW Zienswijze op “Het wetsvoorstel Energiewet”

  Zienswijze VEMW op het Wetsvoorstel Energiewet 1.0
  11 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 19. TenneT presentation on GLDPM

  Presentatie door TenneT tijdens een VEMW seminar over 'generation load data provision methodology'.
  10 februari 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenPresentatie
 20. VEMW brief ACM inzake Zienswijze op Ontwerp codebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

  VEMW zienswijze op “Ontwerpcodebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname” Zaaknummer ACM/20/038834)
  17 januari 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting