Terug naar kennisbank

VEMW E&W Update september 2023

Afvalwater Elektriciteit Beleid en toezichtE&W Update5 september 2023Thessa de Ridder

Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.

Mockup E&W Update 3 2023

In dit nummer:

  • Raad van State geeft groen licht voor aanleg CCS-project Porthos
  • Met voorrang transportvermogen contracteren
  • Nieuwe aansluittermijn voor kleine aansluitingen
  • VNCI, Vewin en VEMW ronden voorstel voor verbeteren transparantie industriële lozingen af
  • Rijk gaat nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing opstellen