Terug naar kennisbank

Beleidsprogramma "Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving"

Elektriciteit Gassen Warmte Beleid en toezicht, EmissieRapport1 juni 2022Matthieu van den Beld

De manier waarop we de verduurzaming in de gebouwde omgeving in Nederland gaan versnellen, staat in dit programma. De kern is dat we door een mix van normering, beprijzing, financiering, subsidiering en ondersteuning een duurzame woning voor iedereen binnen bereik gaan brengen. 

De manier waarop we de verduurzaming gaan versnellen staat in dit programma. De kern daarvan is dat we door een mix van normering, beprijzing, financiering, subsidiering en ondersteuning een duurzame woning voor iedereen binnen bereik gaan brengen. We gaan actief bevorderen dat natuurlijke momenten voor verduurzaming, zoals vervanging van de cv-ketel, groot onderhoud en aankoop van een nieuwe woning, optimaal benut gaan worden. Gelijktijdig zullen, onder regie van de gemeenten, wijken (collectief) worden verduurzaamd. Dit kan via een stapsgewijze aanpak met isolatie en hybride warmtepomp, via bewonerscollectieven maar ook met een collectieve overstap op een alternatieve energievoorziening, zoals een warmtenet. Duurzaam wonen wordt zo de nieuwe standaard.

Bron: EZK