Drinkwater: industriewater

Als zakelijke watergebruiker in de industrie bepaalt u zelf of u water van drinkwaterkwaliteit inkoopt. Soms volstaat water met een mindere kwaliteit. Dit is goedkoper dan drinkwater. Het omgekeerde is ook mogelijk. Dan vereist uw toepassing een betere kwaliteit dan drinkwater en betaalt u een hogere prijs dan drinkwater. Regionale monopolies van dochterbedrijven van drinkwaterbedrijven bepalen in grote mate het aanbod voor dit industriewater. VEMW komt op voor een eerlijke prijs van industriewater voor zakelijke watergebruikers. 


VEMW, uw onafhankelijke adviseur:
  • informeert u over de mogelijkheden om industriewater in te kopen;
  • ondersteunt u bij het maken van prijsafspraken met uw leverancier van industriewater;
  • adviseert u bij het aangaan van contractuele verplichtingen met uw leverancier voor de levering van industriewater of andere diensten;
  • staat u bij in het geval uw leverancier eenzijdig besluit om de prijzen aan te passen of de leveringsvoorwaarden te wijzigen.

Industriewater
Water met een andere kwaliteit dan drinkwater wordt vaak aangeduid als ‘ander water’ of ‘industriewater’. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen laagwaardig en hoogwaardig industriewater:
  • Laagwaardig industriewater: water met een mindere kwaliteit dan drinkwater. Het water (oppervlaktewater of grondwater of afvalwater) wordt in beperkte mate behandeld. De prijs is lager dan de drinkwaterprijs . Laagwaardig industriewater wordt bijvoorbeeld gebruikt als koelwater, spoelwater, ketelwater en proceswater.
  • Hoogwaardig industriewater: water met een betere kwaliteit dan drinkwater. Het water (oppervlaktewater, grondwater of drinkwater) wordt in een aantal stappen behandeld (veelal door toepassing van membraantechnologie of ionenwisseling) totdat de vereiste kwaliteit is bereikt. De prijs is meestal hoger dan de drinkwaterprijs. In de meeste gevallen betreft het gedemineraliseerd water. Dit wordt bijvoorbeeld in de chemische industrie toegepast als voedingswater voor de stoomproductie.