Producten op de gasmarkt

Liquiditeit en volatiliteit van producten

De gasmarkt kent veel producten. Als gasafnemer is het belangrijk te weten welke producten verkrijgbaar zijn en welke daarvan het best passen bij uw afnameprofiel. Het kan u geld opleveren als u slim inkoopt. De gasmarkt is nog vrij jong en in ontwikkeling. De meeste gasafnemers kiezen er uit oogpunt van kennis, ervaring en risicomanagement voor om niet rechtstreeks op de groothandels markt te kopen maar via een leverancier.

VEMW houdt de prijsontwikkelingen van een aantal gasproducten op de gasmarkt nauwgezet bij in De Stemming!.

VEMW signaleert wanneer de marktuitkomsten niet verklaarbaar zijn op grond van een ‘normaal’ vraag-aanbodspel. VEMW onderneemt desnoods actie richting een partij die de situatie mogelijk kan veranderen. Bijvoorbeeld bij de Europese Commissie wanneer er upstream machtsmisbruik lijkt te spelen, of het ministerie van EZ of de ACM wanneer de marktstructuur belemmeringen oplevert.

Categorieën gasproducten
Er bestaan vier hoofdcategorieën van gasproducten:

 • Spot: verplicht de koper tot koop en de verkoper tot ‘directe’ levering van een bepaalde hoeveelheid energie (gas);
 • Forward: verplicht de koper tot koop en de verkoper tot levering van een bepaalde hoeveelheid energie (gas) op een specifiek moment in de toekomst en voor een vastgestelde prijs;
 • Future: gestandaardiseerd forward contract dat verhandeld wordt via georganiseerde of gereguleerde handelsplatformen;
 • Optie contract: geeft de koper een recht, maar niet de verplichting om te kopen (call) of  te verkopen (put) op een specifiek tijdstip en tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Forward termijnen:
De forward producten kunnen partijen voor verschillende termijnen vastleggen. De meest verhandelbare producten zijn:

 • Jaar / jaren (maximaal 3-5 jaar vooruit noteringen);
 • Kwartalen (maximaal 6 maanden vooruit);
 • Maand (maximaal 12 maanden vooruit);
 • Weken en werkdagen van de week;
 • Seizoenen.

Spotprijzen termijnen:
Spotproducten kennen ook verschillende termijnen:

 • Day-ahead (fysieke levering op - enig uur van - de volgende gasdag);
 • Within-day (fysieke levering op enig uur van de gasdag.

De gasdag loopt van 6.00 uur tot de volgende ochtend 6.00 uur.

Leden lezen hieronder meer over de parameters die gebruik worden om de handel in producten te kenschetsen. Login

Journal VEMW Inzicht

1 / 11 / 2013
Schaliegas in Nederland