Terug naar kennisbank

Rapport TNO Nederland onafhanklijk van Russisch gas

Gassen Beleid en toezicht, MarktRapport1 juni 2022Jacques van de Worp

Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 zoekt Europa naar manieren om de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen.

Ten behoeve van de EZK-commissie van de Tweede Kamer stelde TNO een overzicht op van de diverse opties die Nederland heeft. Daarbij werden ook onderzoekers van Clingendael International Energy Programme (CIEP) en van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) betrokken. Het overzicht moet Tweede Kamerleden ondersteunen bij het beoordelen van de afbouwplannen van de regering en zal gebruikt worden tijdens het commissiedebat op 9 juni 2022.