Producten

Welke producten zijn er te koop op de elektriciteitsmarkt?

De elektriciteitsmarkt biedt veel verschillende producten. Als zakelijke elektriciteitsverbruiker is het belangrijk om te weten welk product het best bij uw afnameprofiel past. Enerzijds wilt u graag zekerheid en weten wat u in de toekomst gaat betalen. Anderzijds wilt u profiteren als de elektriciteitsprijs daalt. Het kan u geld opleveren als u slim inkoopt.

Rol VEMW
VEMW kent de elektriciteitsmarkt en de producten die daar te koop zijn. VEMW volgt prijsontwikkelingen op de voet en publiceert hierover dagelijks in De Stemming! VEMW signaleert wanneer de marktuitkomsten onverklaarbaar zijn op grond van een ‘normaal’ vraag-aanbodspel. VEMW onderneemt desnoods actie richting een partij die de situatie mogelijk kan veranderen. Bijvoorbeeld bij de Europese Commissie wanneer er machtsmisbruik lijkt te spelen, of het ministerie van EZ of de toezichthouder ACM wanneer de marktstructuur belemmeringen oplevert.

Spot- en termijnproducten

Er bestaat onderscheid tussen producten die te koop zijn op de groothandelsmarkt voor directe levering (spot) en producten met levering op termijn.

Spot:
  • Day-Ahead: de dag-vooruit markt is de marktplaats voor fysieke levering – op enig uur van - de volgende dag. U kunt tot het middaguur uw orders voor de volgende dag plaatsen;
  • Intraday: Op de intra-dagelijkse markt kunt u tot 90 minuten van tevoren elektriciteit kopen en verkopen;
  • Onbalans: de onbalansmarkt is een mechanisme om een teveel of tekort aan stroom op het elektriciteitsnet op of af te schakelen. Afhankelijk van de regeltoestand. kunt u een aantrekkelijke vergoeding krijgen voor het extra afnemen of invoeden van elektriciteit. Dit gebeurt ieder kwartier. U kunt dit 15 minuten van tevoren nog bepalen.
Termijn:
  • Forwards: verplicht u als koper tot koop en de verkoper tot levering van elektriciteit voor een vastgestelde periode in de toekomst tegen een vastgestelde prijs;
  • Futures: futures zijn gestandaardiseerde forward contracten die georganiseerde handelsplatformen verhandelen; 
  • Optie contracten: geeft de koper een recht, maar niet de verplichting om te kopen (call) of te verkopen (put) op een specifiek toekomstig tijdstip en tegen een vastgestelde prijs.
Baseload en Peakload
De groothandelsmarkt maakt een onderscheid tussen baseload, peakload en off-peak producten.
  • Baseload: producten die 24 uren van de dag geleverd worden
  • Peak-Load: product dat geleverd wordt tussen 20:00 en 08:00
  • Off-peak: Op de dag vooruitmarkt kunt u naast peak en Base producten ook off-peak kopen. Dit zijn de uren van 08:00 tot 20:00. Op de termijnmarkt wordt dit product niet verkocht.