Markttoezicht - REMIT

Regels voor Marktintegriteit en Transparantie

Markttoezicht

Sinds december 2011 zijn er Europese regels betreffende de marktintegriteit en -transparantie op de groothandelsmarkt voor energie (REMIT). Voor sommige zakelijke gebruikers van energie hebben deze regels directe gevolgen omdat bijvoorbeeld geplande en ongeplande uitval van productie gemeld moet worden. Op 7 januari 2015 zijn de zogenaamde Remit Implementing Acts van kracht geworden. Daarmee is de zogenaamde tweede pijler van REMIT van kracht geworden. In de Implementing Acts is vastgelegd dat partijen die contracten aangaan die rapporteerbaar zijn zich voor 7 april 2016 hadden moeten registreren bij de toezichthouder (ACM). Dit geldt onder andere voor bedrijven met een WKK groter dan 10 MW, bedrijven die actief handelen in energie of voor die partijen die meer elektriciteit of gas kunnen gebruiken (op één site) dan de vastgelegde drempelwaarde (600 GWh/yr)

Na registratie moeten bedrijven hun contracten en transacties (laten) melden bij ACER. 

Leden lezen hieronder alles wat ze moeten weten over REMIT.

Login