Beleid en toezicht

Beleid bepalend voor de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening

Als zakelijke elektriciteitsgebruiker bent u afhankelijk van overheidsbeleid en toezicht op de elektriciteitssector. Beleid bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening, de keuzemogelijkheden voor u als afnemer en de kosten voor elektriciteit en het transport van elektriciteit. Onafhankelijk en effectief toezicht is daarbij cruciaal vanwege de rol van de overheid als aandeelhouder van elektriciteitsnetten.VEMW komt in Europa en Nederland op voor de energiebelangen van de Nederlandse zakelijke energiegebruiker. VEMW levert gevraagd en ongevraagd input aan beleidsmakers in Europa en pleit voor effectief en onafhankelijk toezicht.


Europees energiebeleid

Energie is een van Europa's grootste uitdagingen. Concurrerende prijzen, een toenemend aandeel duurzame energie en minder importafhankelijkheid zijn doelen van Europees beleid. Europees elektriciteitsbeleid is gestoeld op een aantal belangrijke uitgangspunten. 

Nederlands energiebeleid

Het huidige Nederlandse beleid met betrekking tot elektriciteit vloeit in belangrijke mate voort uit Europees beleid en kent daarnaast ook belangrijke Nederlandse elementen

Onafhankelijk toezicht op de energiesector

Gebruikers van elektriciteit krijgen toegang tot de elektriciteitsmarkt via het netwerk. Het netwerk is een monopolie en vaak in overheidshanden. Op de elektriciteitsmarkt moeten partijen zich transparant en integer gedragen. Effectief en onafhankelijk toezicht ter bescherming van uw positie is daarom erg belangrijk.