Nieuwsberichten

 
19 mei 2022

TenneT verwacht stijging nettarieven 49 - 90 procent door hoge elektriciteit commodityprijzen

TenneT verwacht voor 2023 een stijging van de nettarieven van maar liefst 90 (EHS) en 49 (HS) procent t.o.v. 2022. In 2024 zullen de tarieven nog eens verder stijgen met circa 75 (EHS) en 57 (HS) procent. Deze tariefprognose valt significant hoger uit dan in eerdere prognoses is ingeschat. Voornaamste oorzaak: de hoge commodity prijzen. Lees meer..

19 mei 2022

VEMW Wind Consortium, Brookfield en SSE Renewables bundelen krachten in Windpark Hollandse Kust West

Samenwerkingsverband in windenergie Brookfield, SSE Renewables en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) maken 19 mei 2022 bekend dat zij gezamenlijk meedoen aan de aanbesteding voor het windenergiepark Hollandse Kust West. Lees meer..

18 mei 2022

Duurzaamheidsinitiatieven geven textielsector nieuwe impuls

In de Nederlandse textielsector is een aantal interessante initiatieven gestart om de industrie-, grondstoffen- en energietransitie een impuls te geven. Met aandacht voor de klimaatuitdagingen en vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen in gevalideerde productieketens. Dat bleek tijdens de eerste Inspiratietour in een reeks van vijf, die wederom georganiseerd is door VEMW, RVO en NVDE. Meer informatie is vanaf 25 mei te vinden op het platform Verduurzaming Industrie. Lees meer..

18 mei 2022

Met de drinkwaterbedrijven in dialoog over de ‘Toekomst van ons drinkwater’

De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater – nu en later – staat onder druk. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. De Vewin en de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven vragen daarom aandacht voor de toekomstige drinkwatervoorziening. Lees meer..

17 mei 2022

TenneT zoekt flexibel vermogen in Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht

Landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT is na een afgerond onderzoek in Zeeland en een zoektocht in de provincies Brabant en Limburg nu ook op zoek naar partijen die flexibel met hun vraag en aanbod om kunnen gaan in de provincies Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht. Deze verkenning is onderdeel van het wettelijk verplichte congestieonderzoek dat de netbeheerder momenteel in deze vier provincies doet om het drukke elektriciteitsnet nog intensiever te kunnen gaan benutten. Lees meer..

17 mei 2022

KvK zoekt waterschapsbestuurders

In maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen. De waterschappen beheren onder meer waterkeringen, zuiveren afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij zorgen ervoor dat we in Nederland onze voeten drooghouden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen. Lees meer..

11 mei 2022

Effecten zeer droog voorjaar steeds zichtbaarder

Het is droog in Nederland. Waterschappen en Rijkswaterstaat houden de situatie nauwlettend in de gaten en nemen maatregelen waar nodig. Zo wordt in veel gebieden extra water vastgehouden en worden waterpeilen verhoogd. In het zuiden van het land zijn diverse onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van kracht. Dit is te lezen in de geactualiseerde Droogtemonitor van 10 mei jl. De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin. Lees meer..

10 mei 2022

HyNetherlands ontwikkelt duurzame waterstof waardeketen

Energiebedrijf Engie, Methanolproducent OCI (BioMCN) en afvalverwerker EEW gaan in het ‘HyNetherlands’ project (HyNL) samenwerken voor de ontwikkeling van een grootschalige waardeketen op basis van waterstof in Noordoost-Groningen. Lees meer..

9 mei 2022

ACM: verscherpte veiligheidseisen gelden voor alle laagspanningsnetten

Regionale elektriciteitsnetbeheerders moeten ervoor zorgen dat alle laagspanningsnetten binnen vijf jaar voldoen aan de verscherpte minimale veiligheidseisen. Toezichthouder ACM) had de veiligheidseisen voor nieuwe laagspanningsnetten in 2018 al aangescherpt, maar nog niet voor netten die vóór die tijd waren ontworpen. Met een wijziging van de Netcode Elektriciteit wordt dit gecorrigeerd. Lees meer..

6 mei 2022

ACM: aangeslotene heeft recht op transport in lijn met gecontracteerd en beschikbaar vermogen

ACM heeft een besluit genomen over een geschil tussen een aangeslotene en regionale elektriciteitsnetbeheerder Enexis. Het geschil betreft het opnemen van een use-it-or-lose-it-clausule bij het toekennen van elektriciteit transportcapaciteit door Enexis en de verplichting van Enexis om het juridisch eigendom van de aansluiting aan Enexis over te dragen. Volgens ACM zijn beide klachten gegrond. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next