Nieuwsberichten

 
19 april 2018

Nederland netto importeur aardgas

Door de terugloop van de binnenlandse voorraden zou Nederland netto importeur aardgas worden vanaf 2025. Die prognose wordt ingehaald door de productieplafonds die zijn ingesteld voor de winning van Groningengas. In 2017 was de export van aardgas nog maar 3 procent hoger dan de import. Opvallend: de importgroei komt niet zoals verwacht uit Rusland maar voor het grootste deel uit Noorwegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees meer..

11 april 2018

Pegas biedt nieuwe mogelijkheid gashandel

Gasbeurs Pegas, een pan-Europees handelsplatform van Powernext, biedt sinds kort een nieuw product; de geclearde TTF-optie. Een financieel product (optie) dat een aanvulling is op de standaard groothandelscontracten, waarbij vraag en aanbod van gas worden gematcht met bied- en laatprijzen. Lees meer..

10 april 2018

Havenbedrijf lanceert CCS project Porthos in Rijnmond

In de Rijnmond moet een ‘Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage’, ‘Porthos’ worden gerealiseerd. Een initiatief van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN). Jaarlijks moet na 2020 zo’n 2 tot 5 miljoen ton CO2 worden opgeslagen, oplopend tot 30 Mton in 2030. De partijen willen in 2019 de investeringsbeslissing nemen. Lees meer..

9 april 2018

Oproep deelname aan ACER enquête over waarde elektriciteitsvoorziening

Het Europees agentschap voor de samenwerking van energietoezichthouders ACER is een onderzoek gestart naar de waarde van een ononderbroken levering van elektriciteit. ACER heeft Cambridge Economic Policy Associates de opdracht geven om een enquête uit te voeren onder energiegebruikers in heel Europa. De waarde van een ongestoorde energielevering zal dienen als belangrijke input voor diverse toekomstige beslissingen op het gebied van energietoezicht. VEMW roept al haar leden dan ook op om deel te nemen aan de enquête. Lees meer..

6 april 2018

Uitfasering Groningengas vraagt forse investeringen

Om de vraag-aanbodbalans van laagcalorisch (Groningen)gas in evenwicht te houden is bijna driekwart miljard euro (±30-40%) aan investeringen in de landelijke netten nodig met 40 mln euro/jaar aan operationele kosten. Kosten die gesocialiseerd worden over de netgebruikers. Dat blijkt uit het addendum NOP2017 dat GTS heeft gepubliceerd. De investeringen zijn volgens GTS nodig om de ingrijpende reductie van de Groningen gaswinning op te vangen. VEMW zal een inhoudelijke reactie geven op het consultatiedocument. Lees meer..

6 april 2018

Kabinet investeert 275 miljoen euro in waterkwaliteit

Het kabinet investeert 275 miljoen euro in verbetering van de waterkwaliteit. Daarvan wordt 70 miljoen euro gebruikt voor bronmaatregelen ofwel voor het uit het water halen van medicijnresten en andere chemische stoffen. Lees meer..

5 april 2018

Uitstoot industrie daalt met 3 procent significant

De totale Nederlandse CO2-uitstoot van de industrie daalt in 2017 met 3 procent naar 91,4 Mton. Het is voor het eerst sinds 2013 dat zo’n duidelijke daling in de uitstoot te zien is, met name door reducties in de uitstoot van kolencentrales. In 2015 en 2016 bedroeg de uitstoot nog 94 Mton. Dat blijkt uit de uitstootcijfers van de Nederlandse bedrijven die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft gepubliceerd. Lees meer..

3 april 2018

Positie energiegebruiker verandert door energietransitie

De transitie verandert de energievoorziening en de positie van de energiegebruiker. Door grote verschuivingen van en tussen energiedragers, infrastructuren en rollen. Met consequenties voor de energiegebruiker die traditioneel achteraan in de energieketen elektriciteit en gas consumeert. Als onder meer leverancier van flexibiliteit via demand site management, opslag en het schakelen tussen energiedragers. Om dat mogelijk te maken zal het genereren van data en daaruit af te leiden kennis fors toenemen, met een grote rol voor ICT en dataveiligheid. Dat zijn de belangrijkste lessen van het VEMW seminar 'De toekomst van de Energie-infrastructuur’ afgelopen donderdag in ‘De Fietser’ in Ede. Lees meer..

30 maart 2018

Gaswinning Groningen gehalveerd in 4 jaar

De gaswinning uit het Groningenveld wordt in 2030 volledig beëindigd en al in 2022 gehalveerd. De belangrijkste bijdragen moeten komen van een nieuwe stikstofinstallatie (7 mrd m3; investering 0,5 mrd euro), ombouw van de grootverbruikers van Groningengas in de industrie naar H-gas (2,3-4,4 mrd m3) en versnelde reductie van de export, met name naar Duitsland (3-4 mrd m3). Het Kabinet stelt in haar Kamerbrief dat de economische en financiële gevolgen van ondergeschikt belang zijn: alles draait om veiligheid en leveringszekerheid. Om het complexe en diverse ombouwpotentieel in de industrie te kunnen ontsluiten is volgens VEMW een concreet kader onontbeerlijk. Lees meer..

28 maart 2018

Industrie ziet mogelijkheden uitfasering Groningengas

De door de minister Wiebes (EZK) aan 200 grootverbruikers gestelde deadline (1 maart 2018) om te komen met een plan hoe het verbruik van Groningengas uiterlijk in 2022 te stoppen, levert een duidelijk beeld op: bedrijven stellen zich constructief op en doen hun best om oplossingen te ontwikkelen. Zij zien mogelijkheden voor de uitfasering van Groningengas door energiebesparing, ombouw naar hoogcalorisch aardgas en verduurzaming van de warmtebehoefte. Complexe operaties met diverse uitdagingen en onzekerheden. Zij vragen de minister om met hun vertegenwoordigende organisaties gemeenschappelijke uitgangspunten vast te stellen die het mogelijk maken om tot concrete afspraken te komen. Dat maakt VEMW op uit de reacties die haar leden de minister hebben gestuurd. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next