Nieuwsberichten

 
9 juli 2020

Inzet biomassa nodig om Nederland te verduurzamen

Er is een forse – groei van de - inzet van biomassa (‘biogrondstoffen’) nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs (2015) te halen. Het verbranden van houtige biogrondstoffen voor elektriciteitsopwekking moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het SER-advies ‘Biomassa in balans: een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen’ dat gisteren is gepubliceerd. Het rapport Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa: verslag van een zoektocht naar gedeelde feiten en opvattingen’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zien dat het potentieel van biogrondstoffen uit de landbouw vele malen groter is dan dat uit de bosbouw en dat er geen aanleiding is voor structurele misstanden bij de winning van houtige biomassa. VEMW is verheugd over de goed onderbouwde nuanceringen en wacht met belangstelling de Kamerbrief over een duurzaamheidskader af (september), en het daaropvolgende politieke debat. Lees meer..

7 juli 2020

Industrie kan 3 Mton CO2 in 5 jaar reduceren door innovatieve energiebesparing

Een studie van de consultants RoyalHaskoningDHV en PDC toont aan dat de Nederlandse industrie met de toepassing van innovatieve, energiebesparende, technieken de komende 5 jaar tenminste 3 Mton CO2 uitstoot kan besparen. De studie is uitgevoerd in opdracht van FME en VEMW die in dit kader samenwerken in ‘Project 6-25’. Uit de studie [Project 6-25 Technology Validation pdf], die 7 juli tijdens een webinar is gepresenteerd, blijkt dat de grootste winst te behalen is met technieken gericht op warmte-integratie, ICT en flexibiliteit. Lees meer..

7 juli 2020

Persbericht: Innovatie kan zorgen voor forse CO2 reductie

Een studie van de consultants RoyalHaskoningDHV en PDC toont aan dat de Nederlandse industrie met de toepassing van innovatieve, energiebesparende, technieken de komende 5 jaar tenminste 3 Mton CO2 uitstoot kan besparen. De studie is uitgevoerd in opdracht van FME en VEMW die in dit kader samenwerken in ‘Project 6-25’. Uit de studie blijkt dat de grootste CO2 winst te behalen is met technieken op gebied van warmte-integratie, ICT en flexibiliteit. Lees meer..

6 juli 2020

Onzekerheden rond uitvoering SDE++ moeten snel weggenomen worden

Van 7 tot en met 22 mei vond de marktconsultatie van PBL plaats voor de openstelling van de SDE++ in 2021. Verschillende organisaties en bedrijven, waaronder ook VEMW, hebben gereageerd op de nieuwe conceptadviezen van PBL. VEMW heeft in haar reactie met name aandacht gevraagd voor een aantal uitgangspunten en aanpassingen die beter aansluiten bij de behoefte van de industrie en de specifieke categorie CO2-afvang en levering aan de glastuinbouw. Het is belangrijk dat de SDE++ tijdig beschikbaar wordt gesteld voor de industrie, zodat die aan de slag kan met de realisatie van de opgelegde doelstelling uit het Klimaatakkoord. Lees meer..

3 juli 2020

Nuance in debat en consistentie in biomassabeleid nodig

Biomassa is van groot belang voor de industrie- en de energietransitie. Als grondstof, als brandstof en om CO2 in de atmosfeer te reduceren. Dat vraagt om nuance in het debat en consistentie van beleid. Dat is de oproep van Hans Grünfeld in een debat dat de laatste weken volledig gepolariseerd is. Lees meer..

1 juli 2020

VEMW, NWEA, Energie-Nederland en TKI Energie presenteren gezamenlijke actieagenda Wind Meets Energy

Op woensdag 1 juli organiseerde VEMW samen met NWEA (windbranche), Energie-Nederland (energiesector) en Topsector Energie & Industrie de online lancering van de Wind Meets Industry actieagenda. Wind Meets Industry is een coalitie die goede afstemming tussen vraag naar en aanbod van duurzame energie wil realiseren. Beide sectoren staan namelijk voor grote verduurzamingsopgaven en investeringen voor 2030 en hebben elkaar daarbij hard nodig. De onderlinge afstemming en met de overheden en de netbeheerders kan morgen beginnen! Lees meer..

1 juli 2020

Persbericht: Wind Meets Industry legt het missende puzzelstukje

Met de lancering van de coalitie Wind Meets Industry, met bijbehorende actieagenda, wordt op woensdagmiddag 1 juli een grote stap gezet om de duurzame energievoorziening te versnellen. Steunend op een brede achterban presenteert een coalitie van Energie-Nederland, NWEA, VEMW en de Topsector Energie vandaag een actieagenda om de industriële vraag naar groene energie te koppelen aan het grootschalig aanbod van wind op zee. Door niet op elkaar te wachten maar de handen actief ineen te slaan, leggen de partijen het missende puzzelstukje uit het Klimaatakkoord: de verbinding tussen de vraag- en aanbodzijde van duurzame energie. Lees meer..

30 juni 2020

Doelstelling Wind op Land in 2020 mogelijk voor 75 procent gehaald

Het Rijk en de provincies, verenigd in de IPO, zijn in het kader van het Energieakkoord een nationale doelstelling overeengekomen van 6.000 MW operationeel vermogen wind op land (WoL) in 2020. Naast de 6.000 MW WoL-doelstelling is in het Energieakkoord afgesproken om 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023 te realiseren. Eind 2019 stond er in Nederland 3.534 MW (+ 152 MW t.o.v. 2018) operationeel vermogen, ca. 60 procent van de landelijke doelstelling. Eind 2020 maximaal verhoogd tot 75 procent. Dat blijkt uit de jaarlijks Monitor Wind op Land die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitvoert in opdracht van het Kernteam Wind op Land. VEMW, Energie-Nederland, NWEA en Topsector Energie lanceren woensdag 1 juli 2020 tijdens een webinar een gezamenlijke actieagenda om elektrificatie in de industrie en de uitrol van wind op zee (WoZ) te versnellen. Lees meer..

29 juni 2020

Besluit ACM legt procedure afsluiting en omschakeling grootverbruikers laagcalorisch gas vast

Toezichthouder ACM heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de Aansluitcode gas LNB over het afsluiten en omschakelen van een aansluiting. Aanleiding voor dit besluit is een wijziging van de Gaswet die voorziet in een vermindering van de vraag naar laagcalorisch gas door middel van een verbod voor de grootste afnemers om laagcalorisch gas te onttrekken van het landelijk gastransportnet, dat in beheer is bij GTS. Lees meer..

26 juni 2020

CO2-uitstoot in Nederland 8,7 procent lager in Q1-2019

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 8,7 procent lager dan in Q1-2019. Belangrijkste reden: energiebedrijven hebben bij hun productie minder steenkool ingezet. Het bruto binnenlands product (bbp) kromp in dezelfde periode met maar 0,2 procent. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next