Nieuwsberichten

 
16 juni 2021

CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven met 11,5 procent gedaald

De CO2-uitstoot in Nederland van de 419 bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) bedroeg in 2020 in totaal 74,1 Mton. Met 11,5 procent t.o.v. 2019 de grootste daling sinds de start van de 3e ETS-handelsperiode in 2013. Of de daling komt door corona of door verduurzamingsmaatregelen wordt nog onderzocht door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De ETS-bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Lees meer..

15 juni 2021

Fiscale WBSO-regeling ook tijdens Corona goed gebruikt

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven, meest uit het midden- en kleinbedrijf (97% mkb), hebben vorig jaar een stimulans van totaal 1,2 mrd euro gehaald uit de zogenoemde Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Via deze regeling kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten. Deze resultaten staan in de jaarrapportage 2020 die door staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer is aangeboden. Lees meer..

14 juni 2021

VEMW bezorgd over regievoering en besluitvorming energietransitie

Er is onvoldoende begrip voor de complexiteit van de uitvoering van de benodigde infrastructuur voor elektriciteit, hernieuwbare gassen en CCS. Infrastructuur die nodig is om de energietransitie, de industrietransitie en de circulaire economie mogelijk te maken. Dat onbegrip is met name fnuikend in de noodzakelijke regievoering en rollenverdeling, en in de besluitvorming. Lees meer..

9 juni 2021

EZK stelt 4,6 mrd euro SDE++ subsidie beschikbaar

Bijna 3.500 duurzame projecten hebben in de afgelopen maanden een SDE++ subsidiebeschikking ontvangen. In totaal krijgen deze projecten voor maximaal 4,6 mrd euro subsidie. Als alle projecten volledig worden gerealiseerd, leveren zij gezamenlijk 3,29 Mton CO2-reductie per jaar op. Dat schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer Lees meer..

9 juni 2021

VEMW levert inbreng voor Commissiedebat Water in Tweede Kamer

Op 9 juni staat een Commissiedebat Water in de Tweede Kamer met demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gepland. Op de agenda staan verschillende onderwerpen die voor zakelijke watergebruikers van belang zijn. VEMW heeft haar standpunten bij de waterwoordvoerders voor het voetlicht gebracht. Lees meer..

8 juni 2021

Productie uit hernieuwbare bronnen 28 procent van elektriciteitsmix

De netto elektriciteitsproductie bedroeg in het eerste kwartaal van 2021 met 32,75 MWh zo’n 6 procent (1,8 mln MWh) méér dan in Q1-2020. De stijging komt grotendeels voor rekening van de toegenomen productie van hernieuwbare elektriciteit uit biomassa, zon en wind. De productie van elektriciteit uit kolen was maar liefst 42 procent hoger dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Lees meer..

7 juni 2021

Ontwikkeling Routekaart 2040 voor Wind op Zee stap voor elektrificatie industrie

Het ministerie van EZK wil nog eind dit jaar een eerste beleidsagenda opstellen voor de toekomstige energievoorziening. Belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van een Routekaart 2040 voor Wind-op-Zee. VEMW is betrokken bij die ontwikkeling omdat een doeltreffende en doelmatige voorziening van hernieuwbare elektriciteit - en gas zoals waterstof – essentieel is voor de industrietransitie Lees meer..

4 juni 2021

Grootschalige energieopslag cruciaal voor energietransitie

De behoefte aan energieopslag neemt de komende jaren fors toe. In 2050 zal opslag mogelijk een geaggregeerd volume hebben dat de helft bedraagt van de huidige productie. Grootschalige opslag van hernieuwbare energie zal daarmee een cruciale component zijn in de energietransitie. Energieopslag kent vele toepassingen en werkgebieden. Dat zijn de belangrijkste lessons-learned van het vierde webinar over elektrificatie, georganiseerd door NVDE, RVO, VEMW en Recoy. Lees meer..

2 juni 2021

Waterstofbeurs ‘HyXchange’ stap dichterbij gekomen

Een waterstofbeurs, naar analogie van de stroom- en gasbeurzen, kan helpen als katalysator van een (groei)markt voor klimaatneutrale waterstof. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt welke producten en voorwaarden uit praktisch oogpunt nodig zijn om handel voor waterstof tot stand te brengen. Dit blijkt uit onderzoek door Bert den Ouden in opdracht van Gasunie en vier havenbedrijven in consultatie met marktpartijen en overheden. In een vervolgproject willen de initiatiefnemers van ‘HyXchange’ de eerste handelsproducten met de markt testen in pilots en simulaties. Lees meer..

1 juni 2021

Aandeel hernieuwbaar in energieverbruik in 2020 ruim 11 procent

Van het totale energieverbruik in Nederland is in 2020 het hernieuwbare aandeel met ruim een kwart gestegen tot 11,1 procent (2019: 8,8 procent). Een ‘stroomversnelling’ die grotendeels voor rekening van zon-PV en windenergie komt. Ook het verbruik van biomassa nam toe. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next