Nieuwsberichten

 
17 augustus 2018

Rijksoverheid investeert 150 mln euro in energieonderzoek

De Rijksoverheid heeft in 2017 ruim 150 miljoen euro geïnvesteerd in energieonderzoek. Kennisinstituten en universiteiten kregen vorig jaar meer geld voor investeringen in energieonderzoek dan het jaar daarvoor. Ook bedrijven ontvingen meer geld dan in 2016. Dat meldt de RVO. Onlangs maakte de dienst al bekend dat Nederlandse bedrijven in 2017 ruim 1,5 miljard euro investeerden in energiezuinige maatregelen, waarvan eenderde in de industrie. Deze maatregelen hebben de bedrijven zo’n 135 miljoen aan fiscaal voordeel opgeleverd. Lees meer..

15 augustus 2018

WTO: ook Gazprom moet EU-regels toegang gasmarkt volgen

De regels voor toetreding tot de Europese gasmarkt zijn niet oneerlijk, discriminatoir of anderszins in strijd met de internationale handelsregels. Dat blijkt uit een uitspraak van de Wereld Handels Organisatie (WTO) in een zaak die Gazprom in 2014 heeft aangespannen tegen de Europese Commissie. De uitspraak is van belang voor de Europese Commissie, de EU-lidstaten en de Europese gasmarkt omdat het de kernafspraken van het derde energiepakket, zoals het non-discriminatie beginsel, waarborgt. Lees meer..

2 augustus 2018

Watertekort door aanhoudende droogte en lage rivieraanvoer

Het neerslagtekort in Nederland is toegenomen tot 278 mm en zal naar verwachting de komende twee weken stijgen naar 308 mm. Dat is in deze periode hoger dan in dezelfde periode in het recordjaar 1976. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de “Droogtemonitor” die zojuist is verschenen. Lees meer..

17 juli 2018

Forse stijging investeringen in CO2-reductie

Nederlandse bedrijven hebben in 2017 voor bijna 3,4 mrd euro (+25 procent t.o.v. 2016) aan investeringen in groene technieken aangemeld voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met een fiscaal voordeel van 141 mln euro. Het totale aantal meldingen (aanvragen) steeg in 2017 met 40 procent naar 13.430. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 dat de RVO heeft gepubliceerd. Lees meer..

16 juli 2018

Kabinet stelt €12 mln beschikbaar voor CCS/CCU stimulering

Het Kabinet stelt € 12 mln uit de zgn. Klimaatenvelop 2018 beschikbaar voor CC(U)S pilots en haalbaarheidsstudies om startprojecten te stimuleren. Deze projecten moeten meer zicht geven op de werkelijke kosten, die per project zeer kunnen verschillen door uiteenlopende variabelen, zoals de afvanglocatie, het volume en de concentratie van de afgevangen CO2 en het te vormen aansprakelijkheidsregime. Dat meldt minister Wiebes (EZK) de Tweede Kamer als reactie op een CCS-notitie en twee –onderzoeken, waaronder de CCS Routekaart. Lees meer..

13 juli 2018

VEMW verheugd over nieuw voorstel spanningsdips

Toezichthouder ACM heeft een codewijzigingsvoorstel ‘Spanningsdips (E)HS en MS netten’ gepubliceerd met nieuwe criteria en een nalevingsverplichting voor spanningsdips, nu ook naast hoogspannings- ((E)HS) voor middenspanningsnetten (MS). VEMW is verheugd over deze uitbreiding en het verplichtender karakter. Lees meer..

12 juli 2018

Pilotproject ‘Bezien vergunning’: bedrijven en overheid trappen af bij VEMW

Zo’n 40 bedrijven met een watervergunning en diverse vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (RWS) hebben op 10 juli bij een door VEMW georganiseerde informatiebijeenkomst vernomen wat hun de komende tijd staat te wachten. In de tweede helft van 2018 gaat RWS namelijk onderzoek doen naar de vergunning van in totaal 70 bedrijven. Rijkswaterstaat wil weten of en in hoeverre de vergunningen nog actueel zijn. Lees meer..

10 juli 2018

VEMW verheugd over resultaat eerste fase Klimaatakkoord

Vandaag is een voorstel gepresenteerd voor de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord in Nederland. Dit voorstel is tot stand gekomen door overleg tussen de overheid en een brede maatschappelijke vertegenwoordiging van partijen aan verschillende sectortafels ( industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en elektriciteit). VEMW heeft actief bijgedragen aan de industrietafel en de elektriciteitstafel en is verheugd over het door alle partijen overeengekomen resultaat. Hiermee is de eerste stap gezet op weg naar een Klimaatakkoord dat het kabinet eind dit jaar wil afsluiten en dat de mogelijkheid biedt voor de industrie en andere energie-gebruikende sectoren om forse stappen te zetten in de transitie naar een duurzame samenleving. Lees meer..

5 juli 2018

VEMW: Voorstel waterschappen voor aanpassing belastingstelsel vooral gemiste kans

Het bestuur van de Unie van Waterschappen heeft voorstellen gepresenteerd voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. Deze zijn van belang voor waterafhankelijke bedrijven. Lees meer..

3 juli 2018

Industriewater Eerbeek zet volgende stap in hergebruik proceswater

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij Industriewater Eerbeek de starthandeling verricht van het project ‘Duurzaam water Eerbeek’. Met dit project wordt afvalwater van drie lokale papierfabrieken zonder chemicaliën gezuiverd, en kan het anaeroob gezuiverde afvalwater deels opnieuw als proceswater ingezet worden. Met een aantal belangrijke besparingen op grondwater, aardgas, chemicaliën en CO2-emissies. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next