Nieuwsberichten

 
19 april 2019

LNG Terminal Gate komt op stoom

Gate Terminal heeft in Q1-2019 fors meer LNG geïmporteerd en doorgevoerd dan vorig jaar. Een stijging van 143 procent naar bijna 1,8 mln ton LNG. De groei betreft zowel de aanvoer als afvoer van LNG. Dit bevestigt volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf het belang van Rotterdam als trading hub voor LNG. De Rotterdamse haven laat in het eerste kwartaal van 2019 overigens een overall groei van ruim 5 procent zien in de overslag van goederen. Lees meer..

18 april 2019

Brexit heeft effecten op uitkomsten EU-ETS

Sinds 1 januari 2019 kunnen Britse bedrijven geen ETS-rechten meer verkrijgen of verhandelen, in ieder geval zolang er nog geen uittredingsakkoord bestaat. Dit heeft impact op de CO₂-markt: de ETS-prijs steeg begin deze week tot 27 euro per ton. In Nederland is het aantal aanvragen voor een ETS-handelsrekening gestegen. De verdere impact van de Brexit op het EU-ETS is vooralsnog onduidelijk. Lees meer..

17 april 2019

Energieverbruik in Nederland gedaald in 2018

In 2018 was het totale energieverbruik in Nederland met 3100 PJ ongeveer 1,5 procent lager dan in 2017. In de energiemix wordt voor 90 procent voorzien door inzet van aardgas, aardolie (beiden rond de 40 procent) en steenkool. De bijdrage van steenkool is in 2018 voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald naar nu 11 procent (340 PJ). De overige energiebronnen zijn hernieuwbare energie, kernenergie, afval en netto invoer van elektriciteit. Er werd vorig jaar voor het eerst meer aardgas in- dan uitgevoerd. Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers. Lees meer..

16 april 2019

Wetsvoorstel verbod op gebruik laagcalorisch gas roept vragen op

Landelijk gasnetbeheerder GTS krijgt een wettelijke taak om – negen - grootverbruikers van laagcalorisch gas met een verbruik van meer dan 100 mln m3 per jaar, om te schakelen van een bestaand aansluiting naar een aansluiting waarmee hoogcalorisch gas aan het net kan worden onttrokken. Dat staat in een wetsvoorstel ‘verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers’ van het ministerie van EZK dat ter consultatie is voorgelegd. Het wetsvoorstel roept vragen op. Lees meer..

12 april 2019

TenneT publiceert laatste markttrends en ontwikkelingen

Landelijke netbeheerder TenneT heeft haar jaarlijkse marktbeoordeling (TenneT Annual Market Update) voor 2018 gepubliceerd. De elektriciteitsprijzen stegen in heel Centraal West-Europa. In Nederland het hardst! Met een toename van de import, een afname van de productie. Het opgesteld vermogen van duurzame elektriciteit is gestegen. Inmiddels is meer dan 14GW toegewezen via de SDE+ subsidieregeling. Lees meer..

10 april 2019

Staat van de EU Energie Unie gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de staat van de Europese Energie Unie gepubliceerd. Daarin zijn de ontwikkelingen in de periode 2014-2017 opgenomen, alsmede de vooruitzichten. Conclusie: er is vooruitgang geboekt, maar nog veel werk te doen. Synchroniciteit tussen de lidstaten ontbreekt. Zo kunnen nationale klimaatplannen en de bijbehorende maatregelen flink uiteenlopen en lopen de lidstaten niet gelijk in het invullen van de doelstellingen van de Energie Unie. Het is volgens VEMW daarom noodzakelijk dat er een duidelijke visie voor 2050 komt over de energie- en industrietransitie. Lees meer..

8 april 2019

Overheid wil informatievoorziening energietransitie verbeteren

De huidige informatievoorziening voor de energietransitie is onvoldoende toegesneden op de informatiebehoefte van partijen die willen bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving vanaf 2050. Op verzoek van de ministeries van EZK en BZK is een document opgesteld dat voorstellen beschrijft voor de Verbetering van de Informatie-Voorziening voor de Energie-Transitie (VIVET). VEMW steunt het doel, en plaatst een aantal belangrijke kanttekeningen bij het verzamelen en ontsluiten van alle relevante informatie. Lees meer..

5 april 2019

Transitie vereist systeemintegratie en samenwerkingsverbanden

De klimaatuitdagingen gaan ongekende consequenties hebben voor de beschikbaarheid, de betaalbaarheid en het gebruik van energie en grondstoffen. Een energie- en industrietransitie die systeemintegratie, nieuwe samenwerkingsverbanden en draagvlak vereist om de voorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden: dat is de rode draad van het VEMW-seminar ‘verduurzaming van de energievraag’. Lees meer..

5 april 2019

Minister Van Nieuwenhuizen steekt €7 miljoen in snelle maatregelen voor komend droogteseizoen

Minister Van Nieuwenhuizen stelt €7 miljoen beschikbaar voor maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland goed is voorbereid in geval van nieuwe periodes van droogte. Lees meer..

3 april 2019

SDE++ geeft industrie investeringsmogelijkheden CO₂- arme technologie

Het kabinet wil als onderdeel van het Klimaatakkoord een “ SDE++ regeling” introduceren voor technologieën die de industrie moeten helpen verduurzamen. Consultancybureau Navigant onderzocht 20 verschillende technologieën op hun geschiktheid voor zo’n nieuwe, verbrede subsidieregeling. Uitkomst: de regeling biedt mogelijkheden wanneer deze flexibel ingericht wordt om de vaak complexe toepassingen het hoofd te kunnen bieden. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next