Nieuwsberichten

 
21 januari 2020

Legionella in waterzuiveringsinstallaties: RIVM pleit voor passende maatregelen en meer onderzoek

Het is aannemelijk dat sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) Legionella verspreiden. En het is mogelijk dat mensen hierdoor ziek worden. Daarom is het belangrijk dat installaties met een verhoogd risico op verspreiding van Legionella metingen laten doen en geschikte maatregelen nemen. Dat stelt het RIVM naar aanleiding van twee onderzoeken die het instituut heeft uitgevoerd. Lees meer..

20 januari 2020

TenneT wil leveringszekerheid en flexibiliteit hoog op de agenda

TenneT inventariseert de leveringszekerheid middels de Monitoring Leveringszekerheid. Het rapport over 2019 geeft een beeld van de ontwikkeling van de leveringszekerheid en de relevante aspecten hierbij, zoals de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem. Lees meer..

17 januari 2020

Europese financiering voor eerlijke transitie

Op 14 januari presenteerde EU Vicevoorzitter Timmermans het Eerlijke Transitie Mechanisme en het Green Deal Investeringsplan voor een duurzaam Europa. Met deze plannen wil de EU de transitie naar een groene economie maken zonder dat landen of sectoren achterblijven. Lees meer..

16 januari 2020

Rechter: Enexis moet afnemer aansluiting én transportcapaciteit bieden

Enexis moet Energiepark Pottendijk in Drenthe een aanbod doen voor een aansluiting op het dichtstbijzijnde punt in het elektriciteitsnet dat voldoet aan de wettelijke eisen. Zonder contractuele transportbeperkingen. Enexis heeft 12 maanden de tijd om de aansluiting te realiseren. Dat is de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, die Enexis een dwangsom oplegt. VEMW is verheugd over de uitspraak die bepaalt dat de netbeheerder aan zet is om de afnemer toegang tot de markt te bieden. Lees meer..

15 januari 2020

Netbeheerders kunnen niet worden verplicht klantgegevens uit te wisselen

De Informatiecode Elektriciteit en Gas biedt geen grondslag voor de onderlinge uitwisseling van consumentengegevens in de energiesector. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vernietigt met haar besluit de aanpassingen in de Informatiecode, omdat deze een plicht voor netbeheerders tot uitwisseling in het leven roept, zonder dat is verzekerd dat een daarvoor door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven grondslag, zoals toestemming van de klant, aanwezig is. Lees meer..

13 januari 2020

ACM geeft GTS meer omzetruimte na uitspraak CBb

De GTS gastransporttarieven gaan in 2021 stijgen door een bijstelling van het ACM x-factorbesluit. ACM heeft de doelmatigheidskorting op de omzet van GTS (x-factor) voor de periode 2017-2021 gewijzigd en in lijn gebracht met de uitspraak van het CBb over de kapitaalslastenvergoeding. Lees meer..

9 januari 2020

RVO stelt DEI+ subsidieregeling 2020 per 15 januari open

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opent op 15 januari de DEI+ subsidieregeling 2020. Deze regeling stimuleert de demonstratie van innovatieve energie- en klimaattechnologieën, die gericht is op de reductie van CO2-emissies. De regeling zal ongeveer één jaar geopend zijn. Lees meer..

8 januari 2020

GTS gaat virtuele interconnectiepunten invoeren

Landelijk netbeheerder GTS gaat per 1 april 2020 virtuele interconnectiepunten (VIP’s) inrichten voor de verbinding tussen het Nederlandse TTF-marktgebied en de naburige markten in Duitsland (Gaspool en NCG) en België (ZEE). Virtuele interconnectiepunten hebben tot doel om het boeken van transportcapaciteit op meerdere fysieke verbindingen tussen marktgebieden - en daardoor grensoverschrijdende handel tussen marktplaatsen - te vereenvoudigen. GTS kiest voor een ‘hybride-’ in plaats van een ‘VIP-only-model’ vanwege een door VEMW afgedwongen codewijziging voor vaststelling en verwijdering van entry-exitpunten. Lees meer..

7 januari 2020

Volledige transparantie energieconsumptie van kracht

Sinds 1 januari 2020 moeten alle leveranciers certificaten hebben en afboeken voor zowel groene als grijze energie, ongeacht of ze leveren aan kleinverbruikers of grootverbruikers. Deze zogenaamde ‘Full Disclosure’, ofwel volledige transparantie, is geregeld bij wet. De uitvoering van de regeling is in handen van CertiQ en ACM ziet toe op de handhaving. VEMW heeft aangedrongen op duidelijkheid voor zogenaamde niet-netleveringen, zoals industriële WKK’s op een Directe Lijn. Een recente wetswijziging voorziet hier in. Lees meer..

20 december 2019

Nederland weerbaar maken tegen watertekort vraagt grote inspanningen van waterbeheerders en watergebruikers

Voor een klimaatbestendig water- en landgebruik zijn grote inspanningen nodig tot in de haarvaten van het watersysteem, van alle waterbeheerders en –gebruikers, maar ook van andere overheden. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next