Full Disclosure

Transparantie in herkomst elektriciteit in Nederland

Voor leveranciers van elektriciteit is het -per 1 januari 2020- verplicht elke levering van elektriciteit aan een Nederlandse afnemer, ongeacht de bron, te onderbouwen met een garantie van oorsprong of een certificaat van oorsprong. De invoering van Full Disclosure vereist dat alle leveringen van zowel hernieuwbare als fossiele energie met certificaten worden onderbouwd.

Waar gaat het over?

Met deze wijzigingsregeling wordt beoogd volledige transparantie te realiseren met betrekking tot de herkomst van alle elektriciteit die in Nederland wordt geleverd. De huidige "Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit" wordt per 1 januari 2020 gewijzigd in "Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong". Met de nieuwe wet wordt informatie over de herkomst van elektriciteit voor de eindgebruiker sluitend gemaakt. De verplichting om transparant te zijn over de herkomst van stroom maakt een betrouwbare vergelijking tussen leveranciers mogelijk. Het amendement zorgt voor een gelijk speelveld tussen producenten van duurzame, fossiele -en kernenergie.

Wat betekent dit dossier voor u?

Alle levering van elektriciteit moet worden gecertificeerd. Dat houdt in dat iedere partij die een contractuele afspraak voor de levering van elektriciteit met een eindafnemer heeft, als leverancier wordt gezien en daarmee verplicht is om certificaten af te boeken. Dat geldt ook voor partijen met productie die is aangesloten op een Gesloten Distributiesysteem. Overigens kunnen ook eindafnemers een rekening openen bij CertiQ om o.a. af- en bijboekingen van een handelaar (leverancier), het type en het aantal certificaten op uw rekening exact te volgen en te kunnen raadplegen. CertiQ is lid van de Association of Issuing Bodies (AIB), een internationaal samenwerkingsverband van Europese garantiebeheerinstanties.

Wat is de status van dit onderwerp?

Momenteel is het al mogelijk om etiketteringscertificaten aan te vragen. Etiketteringscertificaten zijn herkomstcertificaten uitgegeven door CertiQ voor niet-hernieuwbare elektriciteit vóór de introductie van CvO’s per 1 januari 2020. Om een soepele invoering van cvo’s mogelijk te maken, worden etiketteringscertificaten die vanaf 1 juli 2019 zijn uitgegeven voor elektriciteit, vanaf 1 januari 2020 gezien als een cvo. Nederland is na Zwitserland en Oostenrijk het derde land dat full disclosure heeft ingevoerd. In Slovenië is de wet ook aangenomen maar die moet nog van kracht worden.