Analyse

Een analyse van uw energieprofiel

 

Het inkoopprofiel bestaat uit alle gebruiken per uur in een kalenderjaar. Als u gas inkoopt, vraagt u aan aanbieders een leveringsprijs op basis van uw inkoopprofiel. Kennis van de waarde van uw inkoopprofiel is daarom van groot belang. De analyse geeft u een beter inzicht in de waarde van uw profiel en welke prijsstrategieën het beste aansluiten.

Meetgegevens
Voor uw inkoopprofiel heeft u de gegevens van uw energiegebruik nodig. Grootverbruikers met een telemetriemeting (>40m3/uur en een gebruik groter dan 1 miljoen m3 per jaar (afnamecategorie GGV, GXX en GIS)) meten het energiegebruik per uur. Uw Meetbedrijf zorgt voor de meting van uw energiegebruik. De kleinste eenheid waarin op de spotmarkt wordt gehandeld is per uur. Vraag daarom de meetgegevens per uur op. Bedenk dat u een analyse doet op basis van historische data. Vergewis u er daarom van in hoeverre de meetgegevens ook passen bij het toekomstige inkoopprofiel.

Bedrijfstijd
De bedrijfstijd is een indicatie van de stabiliteit van het gebruik van elektriciteit. De bedrijfstijd is de verhouding tussen het gebruik (m3) in een kalenderjaar en het maximaal afgenomen vermogen (m3/uur) in dat jaar. Hoe hoger de bedrijfstijd des te stabieler het inkoopprofiel is. Een stabiel inkoopprofiel betekent dat uw energievraag een hoge mate van voorspelbaarheid (lees weinig risico’s) kent. Dit is gunstig voor de uitvoering van uw programmaverantwoordelijkheid. Een goot deel van uw leveringsprijs berust op het stabiele basisgebruik. U doet slechts een kleiner beroep op flexibele leveringen van gas hetgeen kostbaar is. (het gebruik boven uw basisgebruik in het hele jaar) Boven de 6000 uur is er sprake van een hoge bedrijfstijd. (zie voorbeeldanalyse)

De analyse geeft u verder inzicht in de maximaal benodigde capaciteiten die u op enig moment in het jaar nodig hebt. De netbeheerder rekent u hierop af. Met behulp van de analyse kunt u mede nagaan of het aanhouden van de gecontracteerde waarde noodzakelijk is en/ of een bijstelling gewenst is.

Belastingduurkromme
De belastingduurkromme maakt u door uw gasgebruik per uur per jaar op volgorde van afnemende grootte te sorteren. Een grafische weergave van de belastingduurkromme toont de stabiliteit van uw profiel. Een hoge bedrijfstijd toont een vlakke lijn die na ongeveer 6000 uur pas afneemt. Een lage bedrijfstijd daarentegen zal aan het begin stijl zijn en dan (golfsgewijs) afnemen.

Badkuipmodel
Voor gas bestaat niet, zoals bij elektriciteit, een prijs voor het gebruik gedurende laag- of hoogtariefuren. Gas kent maar één prijs en dat is een prijs per m3 per product. Het gasgebruik in Nederland kenmerkt zich door het zogenaamde badkuipmodel. In de zomer is de vraag naar gas lager dan in de winter. Uw afnameprofiel is mede waardevol als uw gebruik in het zomerseizoen hoger is dan in het winterseizoen. Een dergelijk profiel is gunstig voor het portfolio van uw leverancier.

Voorbeeld analyse
VEMW heeft een analyse van een inkoopprofiel als voorbeeld voor u uitgewerkt. (zie voorbeeldanalyse) Baseload in de grafiek is de energie die u altijd nodig heeft. In het overzicht is al het gebruik onder de laagste gemeten waarde het baseloaddeel. Alles boven de laagst gemeten hoeveelheid betekent de inzet van flexibel gas.

Informatie
Voor meer informatie of de uitvoering van een analyse neemt u contact op met Eric Picard op het nummer 0348 484 351