Inkoop van gas

Introductie

Sinds 1999 is het voor zakelijke gebruikers mogelijk een keuze te maken uit een leverancier van energie. De keuzevrijheid is gefaseerd ingevoerd. Alle afnemers met een volume van meer dan 50 miljoen m3 aardgas en/ of een gecontracteerd vermogen van 2 MW kregen in 1999 als eerste keuzevrijheid. In 2002 volgde de tweede fase: aangeslotenen met een gebruik van meer dan 1 miljoen m3 aardgas en/ of een elektrische doorlaatwaarde groter dan 3x80 A. In 2004 tenslotte was iedereen vrij in de keuze van een leverancier.

Inkoopstrategie
Marktplaatsen of informatie over prijzen volgenden vele jaren later. De APX bood toegang tot de markt. Alhoewel de APX in 1999 is opgericht was internet nog niet breed ingevoerd om informatie over marktprijzen snel en eenvoudig te delen. Voor de inkoop van gas traden zakelijke gebruikers vooral in contact met hun ‘oude’ energiebedrijf om de leveringsprijs overeen te komen. De prijzen voor gas werden vooral bepaald door de hoogte van de olieprijzen. Met de komst van TTF (Titel Transfer Facility) is er in de loop der tijd een heuse gasmarkt ontstaan.

Prijsstrategie
De zakelijke gebruiker bekwaamde zich in inkoop- en prijsstrategieën. Door de toegenomen nauwkeurigheid van het meten van het energiegebruik kunt u scherpe prognoses van uw energievraag maken. De mogelijkheden voor zakelijke energiegebruikers om efficiënter in te kopen namen enorm toe.

Prijsvergelijking
De zakelijke energiegebruiker is een professionele inkoper van gas geworden. Het betreft niet alleen het inkopen en contracteren van gas maar ook het beheersen van risico’s die met de inkoop en het gebruik van energie gepaard gaan. Zakelijke energiegebruikers streven naar scherpe prijzen en goede contractuele voorwaarden. Het meten van de inkoopprestaties wint aan urgentie omdat de energiekosten een concurrerende factor zijn. De Benchmark Inkoop Energie die VEMW jaarlijks organiseert geeft antwoord op uw vragen hoe uw inkoopprestaties zich verhouden met die van andere bedrijven. De Benchmark organiseert VEMW aan het begin van ieder kalenderjaar.

Informatie
Meer relevante zaken over de inkoop van gas leest u op de andere pagina’s in de rubriek Inkoop. Leden van VEMW nemen voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met Eric Picard van VEMW op het nummer 0348 484 351.