Benchmark Inkoop Energie

Met meer inzicht beter inkopen!

Ieder jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie: dé benchmark die u inzicht geeft in uw inkoopresultaten van elektriciteit en gas. Of u nu veel of weinig energie verbruikt, het zelf inkoopt of uitbesteedt, een éénjarig contract hebt afgesloten of voor meerdere jaren; het loont om te weten wat u betaalt ten opzichte van andere zakelijke energiegebruikers!

Ongeveer 100 bedrijven uit diverse sectoren benchmarken ieder jaar hun resultaten bij VEMW. De inkoop van ruim 20 TWh gas en 7 TWh elektriciteit wordt met elkaar vergeleken. Voor veel deelnemers is de benchmark het jaarlijkse moment om de resultaten te monitoren en de inkoop scherp te houden: een must voor elke inkoper van gas en elektriciteit!

Wat wordt gebenchmarkt?
De Benchmark vergelijkt prestaties over het afgelopen jaar op basis van andere deelnemers die een soortgelijk inkoopprofiel hebben. Uw leveringsprijs en eventuele afgesproken opslagen worden vergeleken. Uw resultaat in vergelijking met andere inkoopstrategieën zoals de inkoop al dan niet via een inkoopcollectief, de effecten van spreiding en tot slot de inspanningen om het ingekochte gas te verduurzamen, komen uitgebreid aan bod.

Rapportage
Elk deelnemer ontvangt een geïndividualiseerde en geanonimiseerde rapportage waarin onder meer antwoorden worden gegeven op:

  • wat is mijn leveringsprijs ten opzichte van anderen met eenzelfde inkoopprofiel?
  • wat zijn de leveringsprijzen in de verschillende tariefuren?
  • hoe verhoudt mijn opslag zich t.o.v. andere soortgelijke inkoopprofielen?
  • wat zijn de resultaten van verschillende inkoopstrategieën?
  • op welke producten wordt er geclickt en hoe vaak?
  • hoe scoort de collectieve ten opzichte van individuele inkoop van elektriciteit en gas?
  • hoe intensief is de spreiding van de inkoop en wat levert het op?
  • hoeveel verbruik wordt er verduurzaamd en met welke oorsprong?

Meedoen?
Aan het begin van elk jaar nodigt VEMW leden per e-mail uit om deel te nemen aan de Benchmark Inkoop Energie. Deelname is exclusief voor leden, gratis, online, eenvoudig, snel en veilig. VEMW gaat uiterst zorgvuldig om met de gegevens die u beschikbaar stelt. De wijze waarop VEMW uw gegevens behandelt, leest u in het document Waarborg.

Informatie
Voor meer informatie of deelname aan de Benchmark Inkoop Energie neemt u contact op met Eric Picard (0348 484 351 of ep@vemw.nl).

Leden kunnen hier inloggen voor de Benchmark Inkoop Energie.