Benchmark inkoop gas

Vergroot uw inzicht in prijzen en inkoopstrategieen gas

Met de ‘Benchmark Inkoop Energie’ van VEMW krijgt u inzicht in uw behaalde inkoopprestaties. Deelname geeft u, als zakelijke gasgebruiker, de unieke mogelijkheid uw inkoopprestaties te meten en te vergelijken met gebruikers met eenzelfde inkoopprofiel. VEMW behandelt uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en anonimiseert de rapportage. De VEMW Benchmark is uniek in Nederland en een must voor alle zakelijke gasgebruikers. De benchmark is een belangrijk hulpmiddel bij de evaluatie én planning van uw inkoop- of prijsstrategie.

De rapportage geeft antwoord op vragen als:
 • Wat is mijn inkoopresultaat ten opzichte van anderen met eenzelfde inkoopprofiel?
 • Wat zijn de resultaten van verschillende inkoopstrategieën?
 • Op welke producten wordt er geclickt?
 • Hoe intensief is de spreiding van de inkoop en wat levert het op?
Werkwijze VEMW Benchmark Inkoop Energie:
 • Aan het begin van elk jaar nodigt VEMW u (leden) uit deel te nemen aan de Benchmark Inkoop Energie
 • De benchmark betreft de inkoopresultaten van gas over het afgelopen kalenderjaar
 • De gegevens vult u in op een overzichtelijk digitaal formulier
 • VEMW controleert de gegevens om de resultaten op een correcte manier te kunnen vergelijken
 • VEMW analyseert de prijzen en de inkoopmethoden.
Rapportage VEMW Benchmark Inkoop Energie
 • VEMW rapporteert de uitkomsten in een duidelijk overzicht aan de deelnemende leden
 • De rapportage is geanonimiseerd
 • Elk lid ontvangt een geïndividualiseerde rapportag
Deelname

Deelname is gratis en voorbehouden aan leden van VEMW. Voor meer informatie of deelname aan de Benchmark Inkoop Energie, neemt u contact op met Eric Picard van VEMW.

Waarborg

VEMW gaat uiterst zorgvuldig om met de gegevens die u beschikbaar stelt. De wijze waarop VEMW uw gegevens behandelt, leest  u in het document waarborg. De Benchmark is alleen voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting (aansluitwaarde groter dan G25) in Nederland.