Gasmarkt

Van nationale voorziening naar West-Europese handel

Marktwerking
De productie, de handel en de levering van gas zijn  - in tegenstelling tot het transport en de distributie - aan marktwerking blootgesteld. Een goed werkende groothandelsmarkt draagt bij aan de leveringszekerheid en aan daadwerkelijke keuzevrijheid en efficiënte prijzen voor u als afnemer. VEMW kan de prijs die op de gasmarkt tot stand komt niet beïnvloeden. Wat VEMW – met andere partijen in de gassector - doet is de marktstructuur zodanig (proberen te) optimaliseren dat de marktuitkomsten het meest efficiënt zijn. Een belangrijk hulpmiddel is de jaarlijkse marktmonitor van toezichthouder ACM. Naast de marktstructuur zijn er belemmeringen in de infrastructuur. VEMW dringt er op aan deze tijdig weg te nemen door investeringen in die infrastructuur of verandering van de toegangsregels. 

Prijsvorming
De gasprijzen op de Nederlandse gasmarkt komen tot stand door vraag en aanbod, oliekoppelingen en vaste prijsformules. Marktwerking leidt ertoe dat de gasprijs in toenemende mate ontkoppeld is van de olieprijs. De gasprijzen zijn daardoor een stuk lager, maar nog niet op een niveau dat een normaal vraag-aanbodspel voor gashandel zou moeten opleveren. Leveranciers verhandelen gas in toenemende mate via korte termijncontracten.

Handelsplaatsen
Marktwerking  heeft een stevige impuls gekregen door de komst van handelsplaats TTF in 2003. Op zo’n handelsplaats zijn niet alleen leveranciers actief maar ook handelaren en brokers. Ook steeds meer eindgebruikers laten zich beleveren op het TTF. Hierdoor kunnen eventuele tekorten en overschotten  direct via de markt ingekocht of verkocht worden. De handel op het TTF betreft een breed spectrum aan producten. Binnen de Europese gasmarkt zijn meerdere handelsplaatsen ontstaan. De prijzen op die handelsplaatsen zijn in belangrijke mate gekoppeld. Een wereldmarkt voor gas met geharmoniseerde prijzen is er (nog) niet.

Producten
Op de verschillende loketten van de handelsplaats TTF kunnen producten worden verhandeld van bilaterale handel jaren vooruit tot aan beurshandel op de leveringsdag zelf (within day). Contracten worden gesloten voor fysieke levering (spot en forwards) en voor financiële transacties (futures).

De Stemming
VEMW houdt voor haar leden op de website in De Stemming! de marktontwikkelingen bij. Het geeft u iedere werkdag een uitstekend inzicht in het verloop van gasnoteringen en de elektriciteitsnoteringen.