Gasaansluiting

Ken uw rechten en plichten als zakelijk gasverbruiker

Uw aansluiting is uiterst belangrijk voor uw gasvoorziening. Een aansluiting op een net biedt toegang tot de gasmarkt. Via het netwerk kunt u voorzien in uw gasbehoefte. Daarnaast kunt u onder voorwaarden zelf opgewekt groen gas op het openbare net invoeden.

Rol VEMW
VEMW weet welke rechten en plichten u heeft ten aanzien van uw aansluiting en kan u helpen bij het aanvragen van een nieuwe aansluiting of het wijzigen van een bestaande aansluiting. Wanneer u beschikt of gaat beschikken over een aansluiting moet u daarvoor een aantal belangrijke zaken regelen. Dit moet u doen met uw netbeheerder. VEMW kan u bijvoorbeeld helpen bij het sluiten van een Aansluit- en transportovereenkomst.

Uw aansluiting geeft u toegang tot de gasmarkt.
Als zakelijke afnemer van gas bent u via uw aansluiting verbonden met:

Kenmerken gasaansluiting
De Gaswet onderscheidt drie soorten aansluitingen:

Wat onder uw aansluiting valt, hangt af van de locatie van het overdrachtspunt. Het overdrachtspunt stelt u in overleg met uw netbeheerder vast. De Gaswet onderscheidt aansluitingen voor kleinverbruikers- en grootverbruikers.

Type aansluiting
Er bestaan verschillende types aansluitingen. Zo kan er sprake zijn van een:

  • grootverbruik- of kleinverbruik aansluiting
  • standaard- of maatwerkaansluiting
  • enkelvoudige of meervoudige aansluiting

Aanvragen, wijzigen of verwijderen
Uw rechtspositie als aangeslotene en de rechtpositie van de netbeheerder staan in de codes gas; Deze codes beschrijven de taken, rechten en plichten binnen het publiekrechtelijk kader en concrete regels ten aanzien van aanleg, beheer, onderhoud, wijzigen of verwijderen, (NEN-) normen, druk en gaskwaliteit, beveiliging en netintegriteit.

Het aanvragen, wijzigen of verwijderen van uw gasaansluiting verloopt via uw landelijke of regionale gasnetbeheerder. VEMW adviseert zakelijke gasgebruikers hierbij, vakkundig en onafhankelijk.

Leden lezen hieronder meer over de verschillende aspecten m.b.t de aanleg, beheer en onderhoud van de aansluiting en de overeenkomsten die u afsluit met uw netbeheerder.

 

Login