Terug naar kennisbank

GTS Algemene voorwaarden Aansluitovereenkomst Versie 3.1

Gassen Aansluiting30 oktober 2017Jacques van de Worp

De aansluitovereenkomst (AO) is van toepassing op aansluitingen van aangesloten industrieën op het gastransportnet van GTS. In de Aansluitcode LNB is bepaald dat een dergelijke overeenkomst voorwaarde is voor het tot stand brengen van een fysieke verbinding tussen GTS en de aansluiting.

GTS AO 31De aansluitovereenkomst bevat alle afspraken over de fysieke verbinding tussen de aangeslotene en het landelijk gastransportnet. Daarnaast worden de condities (druk, kwaliteit, capaciteit) waaronder het gas beschikbaar wordt gesteld beschreven in de aansluitovereenkomst. Ook biedt de aansluitovereenkomst aangeslotene en GTS helderheid over de verdeling van de verantwoordelijkheden en taken omtrent de aansluiting. Conform de Aansluitcode gas LNB mag GTS alleen gas beschikbaar stellen op de aansluiting als hier een aansluitovereenkomst voor is afgesloten.Hoofdovereenkomst
In de overeenkomst zijn o.a. vastgelegd: de contractpartijen, de relatie met de gascodes,de Algemene Voorwaarden, de relevante wet- en regelgeving, ingangsdatum en contactgegevens voor calamiteiten.

Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden, die een aanvulling vormen op de Gascodes, zijnde de laatstelijk op basis van artikel 12f Gaswet door de Autoriteit Consument en markt (ACM) vastgestelde en in werking getreden voorwaarden (de Aansluitcode gas - LNB maakt onderdeel uit van de Gascodes), en waarin o.a. wordt geregeld hoe wordt omgegaan met gaskwaliteit, druk, capaciteit, meten, beëindiging, recht van opstal, aansprakelijkheid en overmacht.

Technische specificaties
In de Technische Specificaties zijn specifieke parameters van de aansluiting vastgelegd, zoals capaciteit, druk, gaskwaliteit en eventuele aanvullende bepalingen.

Aanvullende bepalingen
In de aansluitovereenkomst kunnen bepalingen zijn opgenomen die afwijken van de standaard overeenkomst. Dit kunnen bepalingen zijn zoals gasverwarming door aangeslotene waarvoor aangeslotene een vergoeding krijgt van ontbreken reservestraat, odorisatie en drukafspraken.

Het overdrachtspunt
Het overdrachtspunt is standaard 1 meter achter de isolatiekoppeling en derhalve niet in de aansluitovereenkomst beschreven. Ingeval het overdrachtspunt niet standaard is staat dit beschreven in de aansluitovereenkomst. Voor inzicht in het overdrachtspunt kan een schematische tekening van het overdrachtspunt worden aangevraagd.

Bron: GTS