Terug naar kennisbank

Brief GTS aan ACM

Gassen Aansluiting12 januari 2022Jacques van de Worp

Op 12 januari 2022 maakt GTS het Voornemen bekend m.b.t. vaststellen (administratief) exit-punt

Op basis van artikel 2.1.1a van de Transportcode gas LNB is GTS verplicht de ACM te informeren over een voornemen van GTS om, anders dan vanwege marktintegratie, entry- en exit-punten vast te stellen. Deze brief kunt u opvatten als een melding in de zin van artikel 2.1.1a, lid 11 van de Transportcode.
LNG terminal operator GATE heeft bij ons een formeel verzoek ingediend om het mogelijk te maken om exit-capaciteit te contracteren op hun aansluiting met het GTS-netwerk. Wij willen daaraan meewerken en daarvoor een nieuw exit-punt creëren. Het betreft hier een administratieve gasstroom. De fysieke flow blijft ongewijzigd: vanuit GATE het GTS-netwerk in. Dergelijke constructies komen op meerdere netwerkpunten voor. Het netwerkpunt 301345 Rotterdam GATE wordt door het creëren van het exit-punt in administratieve zin bi-directioneel.