Terug naar kennisbank

VEMW Whitepaper Een aansluiting op het gasnetwerk

Gassen Aansluiting1 januari 2022Tom Strengers

Een aansluiting is belangrijk voor uw gasvoorziening. Aspecten als de eigenschappen, contractuele voorwaarden en tarifering zijn van grote invloed op uw aansluitkeuze.

Dit document bevat informatie over de rechten en plichten bij het hebben van een aansluiting op het gasnwetwerk.