Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vindt u nadat u bent ingelogd.  

 1. ACM gunt netbeheerders voorschot op nacalculatie inkoopkosten energie en vermogen

  De onafhankelijke toezichthouder ACM is voornemens de regionale netbeheerders voor elektriciteit in 2023 een voorschot te geven op de tariefinkomsten van 2024. Door de sterk stijgende elektriciteitsprijzen, zijn de inkoopkosten van netbeheerders voor energie en vermogen (E&V) sterk ...
  22 augustus 2022
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven
 2. Nederland in spoor van vulling ondergrondse gasbergingen in Duitsland

  Duitsland laat grotere ambitie zien t.a.v. borging voorzieningszekerheid.
  15 augustus 2022
  Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving
 3. Productie industrie begint af te vlakken

  De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni weliswaar 6,2 procent hoger dan in juni 2021, maar de groei is lager dan in de voorgaande maanden. De groei geldt niet voor alle bedrijfstakken. Belangrijke bedrijfstakken als de chemie (-1,6%) en rubber en kunststoffen (-4,4%) k...
  11 augustus 2022
  Elektriciteit Gassen Markt
 4. Droogte zet door; uitdagingen steeds groter

  De droogte zet deze week verder door. De neerslag die plaatselijk viel is niet genoeg om de wateraanvoer en het neerslagtekort significant te verbeteren. De Rijnafvoer schommelt rond 850 m3/s bij Lobith. Rond 7 augustus daalt de afvoer vermoedelijk naar 800 m3/s. Dat is in deze periode van het ja...
  3 augustus 2022
  Markt
 5. Droogtemonitor: effecten droogte nemen toe, meer maatregelen genomen

  De effecten van de droogte worden op steeds meer plekken merkbaar. De droogte blijft de komende weken aanhouden. Ondanks dat enkele lokale buien worden verwacht zal de komende twee weken het neerslagtekort verder toenemen, zij het minder snel dan in de afgelopen weken. Dit is te lezen in de laats...
  21 juli 2022
 6. Meebuigen ACM met netbeheerder verzwakt aansluitrecht

  De onafhankelijke toezichthouder ACM heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd waarmee de termijnen voor het verkrijgen van een aansluiting op het elektriciteitsnet zullen worden aangepast. De voorgenomen codewijziging betekent een afzwakking van de rechtspositie van aangeslotenen. Het ontwerpbesluit...
  20 juli 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Aansluiting
 7. CE Delft identificeert knelpunten tarievensystematiek

  Het onderzoeksbureau CE Delft heeft in opdracht van de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Tariefstelsel energienetten en energietransitie’ gepubliceerd. Het onderzoek vergelijkt de tariefregulering voor warmte-, gas- en elektriciteitsnetten en analyseert of de huidige systematiek de ene...
  15 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 8. Kanttekeningen VEMW bij randvoorwaardelijk geborgde gasvoorziening

  GTS heeft onderzocht dat de komende winter in Nederland geen gastekort hoeft op te treden bij een mogelijk volledig wegvallen van Russisch gas in Europa gedurende een jaar. Een verplichte afschakeling van een groep grootverbruikers zou dan niet nodig zijn. Goed nieuws, zeker omdat een keten-effec...
  14 juli 2022
  Markt
 9. GTS: scenario: een jaar zonder Russisch gas

  Wat zijn de gevolgen voor Nederland?
  14 juli 2022
  Gassen Markt
 10. Warmte uitkoppeling krijgt momentum en blijft weg van lange adem

  De uitkoppeling van (rest)warmte tussen afvalverwerkingsbedrijven, de industrie en de gebouwde omgeving krijg een momentum met recente ontwikkelingen in Twente (Twence-Grolsch) en Zuid-Holland (aankoppeling Leiden op Warmtelinq). En het blijkt nog steeds een weg van lange adem, waarbij de wil, am...
  14 juli 2022
  Klimaat