Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vindt u nadat u bent ingelogd.  

 1. Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag

  We doen in Nederland al veel aan waterveiligheid en aan het voorkomen van wateroverlast, maar Nederland is nog niet goed voorbereid op extreme hoeveelheden neerslag zoals we dat hebben meegemaakt in juli 2021 in Limburg. Dat stelt de Beleidstafel wateroverlast en hoog water die was opgericht naar...
  21 december 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 2. Landelijk Actieplan Netcongestie: een goed begin, maar niet genoeg om doelstellingen 2030 te halen

  De gebruikers van het elektriciteitsnet, vertegenwoordigd door VEMW en Energie-Nederland, zijn blij dat er een Plan van Aanpak Netcongestie (LAN) is gepresenteerd. Onder leiding van Ben Voorhorst zijn belangrijke maatregelen in kaart gebracht die eraan bijdragen dat de capaciteitsproblemen op het...
  21 december 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving
 3. EU energieministers bereiken compromis over gasmarkt correctie mechanisme

  Ondanks het feit dat Nederland en Duitsland geen voorstander waren van het invoeren van een prijsplafond voor gas hebben de EU energieministers toch ingestemd met een compromisvoorstel. Een 'marktcorrectiemechanisme' moet 15 februari 2023 ingaan en in werking treden als de gasprijs boven 180 euro...
  20 december 2022
  Gassen Markt
 4. Dreigende de-industrialisatie vereist dringende daadkracht

  De vrees voor de-industrialisatie neemt in snel tempo toe. Na noodkreten van Europese CEO’s, regeringsleiders en staatshoofden luidt de Europese Commissie de alarmbel. Op 12 december jl kondigde Eurocommissaris Margrethe Vestager (mededinging) in het Financieele Dagblad een onmiddellijke co...
  19 december 2022
  Elektriciteit Gassen
 5. VEMW Windconsortium zet na HKW-gunning in op nieuwe kansen verduurzaming energiegebruik

  Een uniek consortium van ontwikkelaar Brookfield/SSE en 13 industriële energie-intensieve bedrijven is het helaas niet gegund om een van beide kavels van het windpark Hollandse Kust West (2 maal 700 MW) te mogen ontwikkelen. Het VEMW consortium gaat zich nu pro-actief richten op nieuwe mogel...
  15 december 2022
  Elektriciteit Klimaat Markt, Emissie, Vergunning
 6. Voorlopig en voorwaardelijk akkoord CBAM

  De onderhandelaars van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig en voorwaardelijk akkoord bereikt over het CBAM-mechanisme voor koolstof­grens­correctie (Carbon Border Adjustment Mechanism). Het akkoord moet nog worden bevestigd en goedgekeurd door de Raad en het Pa...
  15 december 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 7. Minister geeft taak vulling gasbergingen 2024 aan EBN

  Met de Kamerbrief “betreft gasleveringszekerheid en gasopslagen” informeren minister Jetten en staatsecretaris Vijlbrief de kamer over de maatregelen die momenteel genomen worden om de leveringszekerheid te garanderen voor de komende jaren. In de brief gaan zij in op zowel de importca...
  13 december 2022
  Gassen
 8. Waterstofcertificering cruciaal ontwikkeling in waterstofmarkt

  Het kabinet en de Europese Commissie beogen grote stappen te zetten in de verduurzaming van Nederland en Europa d.m.v. waterstof. Zij willen dit invullen met doelstellingen voor verbruik van groene waterstof en stimulering van productie. Om een liquide waterstofmarkt te realiseren dienen echter v...
  13 december 2022
  Waterstof Markt
 9. Gasunie onderzoekt mogelijkheden uitbreiding LNG importcapaciteit

  Gasunie onderzoekt - na overleg met het ministerie van EZK - de mogelijkheden voor een verdere - tijdelijke - uitbreiding van de LNG-importcapaciteit in Nederland. Gasunie kijkt zowel naar bestaande (EemsEnergyTerminal en Gate) als naar mogelijke nieuwe locaties (drijvende terminal Terneuzen).
  12 december 2022
  Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 10. Grootgebruiker gaat in 2023 fors meer betalen voor drinkwater

  Alle drinkwaterbedrijven in Nederland verhogen het tarief voor grootgebruikers in 2023. Dat deden zij in 2022 ook al. Nu is echter sprake van een ongekend forse stijging. Vorig jaar steeg het gemiddelde tarief met 4,7%. Nu is dat maar liefs 21%. Eerder werd al bekend dat ook huishoudens aanzienli...
  12 december 2022
  Drinkwater Prijzen en tarieven