Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. Bedrijven en bevoegde gezagen aan de slag met vermindering gebruik chemicaliën in koeltorens

  Met de recente publicatie van een rapport van Rijkswaterstaat (RWS) over het gebruik van hulpstoffen bij de behandeling van koelwater is een belangrijke stap gezet richting vermindering van het gebruik van dergelijke stoffen. Om afzetting van kalk en bacteriegroei te voorkomen worden verschillend...
  19 april 2023
  Koelwater Beleid en toezicht, Emissie, Vergunning
 2. IBO maatregelen moeten klimaatdoel 2030 realiseerbaar maken

  Afgelopen maandag vond in de Tweede Kamer het notaoverleg plaats over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar de mogelijke maatregelen om de klimaatbeleidsdoelstellingen alsnog te realiseren. Het KEV 2022 rapport van het Planbureau (PBL) liet zien dat die doelstellingen voor 2030 weli...
  19 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht
 3. Europees Parlement stemt in met klimaatpakket Fit-for-55

  Het Europees Parlement heeft ingestemd met het klimaatwetgevingspakket 'Fit-for-55, dat bestaat uit 12 aangepaste en drie nieuwe reguleringen. Volgens dit pakket moeten de lidstaten verduurzamen en hun broeikasgasemissies reduceren met minimaal 55 procent in 2030 t.o.v. 1990. Voor de ETS-sectoren...
  18 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving
 4. Historische daling CO2-uitstoot door industrie

  De CO2-uitstoot van de bedrijven die in Nederland onder het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen is in 2022 gedaald met 7,6 procent t.o.v. 2021. Vooral de industrie noteert met een daling van 8,3 procent de grootste uitstootverlaging in 15 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse...
  17 april 2023
  Klimaat Emissie
 5. TenneT presenteert plan om voorbereid te zijn op forse groei elektrificatie

  TenneT heeft met ‘Target Grid’ een plan gepresenteerd voor het elektriciteitsnet van de toekomst. De toenemende netcongestie wordt aangepakt met onder meer een forse uitbreiding van de netten, waaronder een gelijkstroomnet. Het plan moet de komende jaren volledig uitgewerkt worden om ...
  14 april 2023
  Elektriciteit Netwerken
 6. ACM publiceert ontwerpbesluit toegang gesloten distributiesysteem tot berichtenverkeer

  Toezichthouder ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld om de toegang tot het elektronisch berichtenverkeer te verruimen in de Informatiecode elektriciteit en gas, zodanig dat ook de eigenaren van gesloten distributiesystemen (GDS) voor gas toegang krijgen tot dat berichtenverkeer. 
  12 april 2023
  Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving
 7. Kabinet vult noodmaatregelen bij dreiging fysiek gastekort in

  Het kabinet heeft de maatregelen die Nederland kan nemen bij een ernstige gascrisis verder uitgewerkt. Het gaat om de noodmaatregelen die horen bij het hoogste niveau van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BHG). De uitwerking bestaat uit een voorbereiding van een vrijwillige besparingstender en ee...
  11 april 2023
  Gassen Levering
 8. VEMW en VNO-NCW: hybride bijeenkomst IBO rapport 'Scherpe doelen, scherpe keuzes'.

  Graag nodigen wij u uit voor een hybride bijeenkomst op woensdag 12 april van 9.30 – 11.00 uur over het IBO Klimaat onderdeel industrie.
  7 april 2023
 9. ACM publiceert nieuwe marktmonitor elektriciteit

  In de Monitor Groothandelsprijzen Elektriciteit geeft toezichthouder ACM inzicht in de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkten in Nederland en andere Europese landen. Daarbij worden de prijzen van verschillende standaardproducten weergegeven. De monitor wordt maandelijks...
  4 april 2023
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarieven
 10. Tweede Kamer waarschuwt voor vastlopen waterafhankelijke economie

  Afgelopen week vond in de Tweede Kamer het Nota-overleg Water en bodem sturend plaats, waarbij diverse thema’s die belangrijk zijn voor watergebruikers aan de orde kwamen. De Tweede Kamer vroeg bij monde van Caroline van der Plas (BBB) aandacht voor het tekort aan drinkwater en de kans dat ...
  31 maart 2023
  Drinkwater Grondwater