Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. Algemene Rekenkamer: Porthos-project effectief instrument voor klimaatbeleid

  De Algemene Rekenkamer concludeert dat CCS via het Porthos-project een doelmatig en doeltreffend instrument is als onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Deze conclusie en erkenning is van belang voor het realiseren en zelfs versnellen van de klimaatdoelen op de korte en middellange termijn.
  29 maart 2024
  Gassen Klimaat Emissie
 2. Samenwerking is cruciaal voor congestiemanagement

  Op donderdag 28 maart 2024 vond het VEMW webinar Netcongestie met een mooie opkomst plaats. Tijdens deze editie van het regelmatig terugkerende webinar werden presentaties gehouden door VEMW en een gastspreker van Enexis Netbeheer. Hij ging voornamelijk in op de praktische kant van congestiemanag...
  28 maart 2024
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 3. Noodzaak versterking rechtszekerheid en herstel juridische positie aangeslotenen

  Vandaag heeft Algemeen directeur, Hans Grünfeld, tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer de opvatting van VEMW over de Energiewet gepresenteerd. Hij vroeg daarbij aandacht voor twee ongewenste effecten van het wetsvoorstel: verslechtering van de positie van netgebruikers tegenover n...
  27 maart 2024
  Elektriciteit Wet- en regelgeving
 4. Verzilveren potentieel duurzame waterstof projecten vraagt om daadkracht en realisme

  De Nederlandse haven- en industrieclusters vormen gezamenlijk het op één na grootste waterstofland van Europa. Om het potentieel te verzilveren zijn realistische doelstellingen nodig die met daadkracht worden omgezet in een routekaart voor bestaande en toekomstige afnemers van water...
  26 maart 2024
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 5. Nationaal Energie Dashboard gelanceerd

  Gasunie en TenneT hebben het Nationaal Energie Dashboard (NED) gelanceerd. Dit dashboard verstrekt inzichten en gegevens over energieopwek en -gebruik en CO2-uitstoot in Nederland.
  22 maart 2024
  Elektriciteit Gassen Klimaat Emissie
 6. Duurzame wateroplossingen voor industrie- en havengebied Delfzijl

  Maar liefst twaalf partijen gaan zich inzetten voor de industriële watervoorziening in Delfzijl. Gezamenlijk gaan ze het project Duurzame Watervoorziening Delfzijl (DWD) realiseren. Daarmee beschikt het industrie- en havengebied Delfzijl binnenkort over duurzame wateroplossingen voor nieuwe ...
  21 maart 2024
  Afvalwater Industriewater Levering
 7. Moties ter verbetering van het vestigingsklimaat

  Verschillende Kamerleden van partijen zoals VVD, SGP, GL-PVDA en FvD dienen moties in om het vestigingsklimaat te verbeteren en het level playing field in Nederland te herstellen. De stemming in de Kamer is duidelijk: de Nederlandse politiek erkent het belang van de Nederlandse industrie.
  20 maart 2024
  Klimaat
 8. PBL: aanscherping klimaatdoel 2040 vraagt balans rechtvaardigheid en haalbaarheid

  De Europese Commissie heeft in februari een EU-doel voorgesteld van 90 procent broeikasgas emissiereductie in 2040 t.o.v. 1990. Een nieuw PBL-rapport laat zien dat dit voorgestelde doel rechtvaardig lijkt voor Nederland, maar bij de haalbaarheid worden technische en qua draagvlak kanttekeningen g...
  19 maart 2024
  Klimaat Beleid en toezicht
 9. PVI Inspiratietour: circulaire economie begint bij inzicht in stromen en ketens

  De transitie van een lineaire naar een circulaire economie begint bij het creëren van inzicht in stromen en ketens. Om grote stappen te kunnen zetten is onder meer innovatie nodig m.b.t. technologie en logistiek, en is een andere sociaal-economische mindset nodig. Dit zijn de belangrijkste b...
  14 maart 2024
  Klimaat Markt, Emissie
 10. Investeringen TenneT nemen opnieuw toe de komende 10 jaar

  Afgelopen maandag presenteerde TenneT de financiële resultaten over 2023. Hierbij werd niet alleen teruggekeken, maar ook aandacht besteed aan de toekomst. TenneT verwacht de komende tien jaar maar liefst 160 mrd euro te investeren in de Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten waarvan onge...
  13 maart 2024
  Elektriciteit Netwerken, Markt, Prijzen en tarieven