Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport Rijkswaterstaat "Hulpstoffen in open circulatie koelsystemen lozend op Rijkswater"

  Rijkswaterstaat heeft een inventarisatie uitgevoerd naar hulpstoffen die vrijkomen uit industriële circulatiekoelsystemen met spui. In samenspraak met het bedrijfsleven is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de emissies hieruit te verminderen.
  19 april 2023
  Koelwater Beleid en toezicht, VergunningRapport
 2. Rapport Rebel "Financierbaarheid drinkwatersector"

  Onder zoek door Rebel of het opstellen van vereisten voor de financiële gezondheid van een drinkwaterbedrijf, kan borgen dat een drinkwaterbedrijf niet te grote financiële risico’s loopt en zodoende altijd haar wettelijke taken kan uitvoeren.
  10 april 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 3. Water Accounts for the Netherlands

  Compilation of Physical Supply and Use tables, Asset Accounts and Policy Indicators for Water 2018-2020
  30 maart 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater Prijzen en tarievenRapport
 4. VEMW webinar: Nieuwe lozingseisen in 2025. Hoe gaan we van CZV naar TOC?

  Presentatie van Carmen Hogendoorn van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  29 maart 2023
  Lozing en onttrekking Wet- en regelgevingPresentatie
 5. Rapport PBL "Ruimtelijke verkenning 2023. Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050"

  In deze Ruimtelijke Verkenning heeft het PBL vier scenario’s ontwikkeld die beleidsmakers kunnen helpen om bij het maken van de huidige investeringsplannen terug te redeneren vanuit de toekomst.
  8 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 6. VEMW E&W Update maart 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  7 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater E&W Update
 7. Rapport Deltares "Integrale Grondwaterstudie Nederland"

  In het rapport ‘Integrale Grondwaterstudie Nederland’ heeft Deltares samen met Wageningen Environmental Research beschreven wat de opgaven, aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor het grondwater zijn op landelijke schaal.
  20 februari 2023
  Grondwater Beleid en toezichtRapport
 8. Factsheet nieuwe regels voor eigen winningen

  Deze factsheet is opgesteld voor eigenaren van eigen (water)winningen en heeft betrekking op nieuwe regels die voortvloeien uit de nieuwe de Europese drinkwaterrichtlijn.
  17 februari 2023
  Drinkwater Wet- en regelgevingHandleiding
 9. Kamerbrief I&W "Verkenning bewust en zuinig drinkwatergebruik en verkenning belasting op leidingwater"

  In de Kamerbrief van 9 februari 2023 gaat Minister Harbers van I&W in op een tweetal uitgevoerde verkenningen.
  15 februari 2023
  Drinkwater Beleid en toezichtKamerbrief
 10. Kamerbrief I&W verkenningen naar bewust en zuinig drinkwatergebruik

  Minister Harbers van I&W heeft op 9 februari 2023 een brief en een tweetal verkenningen naar de Tweede Kamer gestuurd. De verkenning inzake bewust en zuinig drinkwatergebruik gaat in op de effectiviteit van mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen en -instrumenten voor verschillende drinkwat...
  9 februari 2023
  Drinkwater Grondwater BesparingKamerbrief
 11. Paper I&W "Hoofdlijnen Europese Drinkwaterrichtlijn 2023"

  Samenvatting herziening van de Drinkwaterrichtlijn in 2020 en de omzetting in nieuwe regelgeving.
  3 januari 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht
 12. VEMW jaarlijks overzicht Provinciale grondwaterheffingen

  Heffingen per provincie
  1 januari 2023
  Grondwater Prijzen en tarievenSchema
 13. VEMW jaarlijks overzicht Zuiveringsheffingen per waterschap

  Jaarlijks overzicht door VEMW samengesteld (uitsluitend voor VEMW-leden)
  1 januari 2023
  Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenSchema
 14. VEMW jaarlijks overzicht Drinkwatertarieven

  VEMW stelt jaarlijkse een overzicht samen van de drinkwatertarieven voor industriële bedrijven.
  12 december 2022
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 15. Kamerbrief Ministerie I&W Water en Bodem sturend

  Deze brief gaat over ons water en onze bodem. Letterlijk de basis van ons bestaan, en daarmee van groot belang voor iedereen. Het kabinet wil meer rekening houden met deze basis, bij besluiten die zij nemen over de indeling van Nederland. In deze brief vertellen we waarom en hoe.
  25 november 2022
  Grondwater Koelwater Lozing en onttrekking Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief
 16. Presentaties "Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater"

  Presentaties van de Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater dat plaatsvond op donderdag 17 november 2022.
  22 november 2022
  Afvalwater Presentatie
 17. Rapport Sterk Consulting "Verkenning belasting op leidingwater"

  Het rapport dat naar aanleiding van de verkenning ten aanzien van de belasting op leidingwater is geschreven beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de belasting op leidingwater.
  22 november 2022
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 18. VEMW E&W Update 3 2022

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  8 november 2022
  Elektriciteit Gassen Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 19. Presentaties VEMW Webinar "Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties"

  Presentaties van het VEMW webinar Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties dat plaatsvond op woensdag 5 oktober 2022.
  5 oktober 2022
  Legionella KwaliteitPresentatie
 20. Rapport Vergelijking KRW-normen Nederland en buurlanden

  Normvergelijking NL-buurlanden
  1 oktober 2022
  Lozing en onttrekking Oppervlaktewater KwaliteitRapport