Fit for 55

De Europese verduurzamingsdoelstellingen voor 2030

De Europese Unie heeft in 2018 haar eerste klimaatwet aangenomen, waardoor de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Om deze doelstelling te halen, heeft de Europese Commissie het pakket Fit For 55 (FF55) gepresenteerd. Hierin staan voorstellen om de CO2-reductiedoelstelling voor 2030 te halen en daarnaast de weg te effenen om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.

Waar gaat het over?

Het Fit For 55 pakket bestaat uit voorstellen voor 14 gewijzigde beleidsdocumenten zoals bijvoorbeeld het EU Emission Trading System, de Renewable Energy Directive, de Energy Taxation Directive, de Land Use, Land Use Change and Forestry Directive en nog enkele andere beleidsdocumenten.

Deze beleidsdocumenten gaan over onderwerpen als de landbouw, emissiestandaarden voor auto’s, de energiebelasting, het emissiehandelssysteem, infrastructuur voor het opladen van auto’s, maar ook efficiëntie- en duurzaamheidsdoelstellingen en hebben uiteindelijk invloed op de gehele samenleving. Dit komt mede doordat er bindende doelstellingen worden gesteld die opgesplitst zijn in landelijke, bedrijfs- of sectorspecifieke doelstellingen en een grote impact hebben op het Nederlandse bedrijfsleven en de economie.

Wat betekent dit dossier voor u?

Voor afnemers van energie gaat het FF55 pakket direct invloed hebben op uw bedrijf. Het FF55 pakket stelt namelijk ingrijpende wijzigingen voor, die direct invloed hebben op de Nederlandse en Europese wetgeving. Enkele voorbeelden zijn:

  • Een CO2 grensheffing wordt ingevoerd (sectoren die belast worden raken hun gratis rechten kwijt);
  • Er wordt een ETS voor de gebouwde omgeving en de transportsector ingevoerd;
  • Eet belastingsysteem voor energie gaat op de schop. Belasting wordt per energie inhoudt berekend (€/GJ) en gelijk gebruik van energie, bijvoorbeeld verbranding van aardgas, wordt in alle schalen gelijk belast
  • De industriele energiegebruiker moet voortaan per jaar 1,1 % meer hernieuwbare energie gebruiken.
  • Er moet in een land een productie zijn van hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong die gelijk is aan 50 % van de totale waterstof productie en
  • Transmissie systeembeheerders moeten investeren in efficiëntieverbeteringen van hun netten

Deze en andere wijzigingen hebben direct invloed op uw bedrijfsvoering of op de kosten die gemaakt worden.

Wat is de status van dit onderwerp?

Het FF55 programma is uitgebracht op 14 Juli 2021 en sindsdien vinden gesprekken plaats tussen de verschillende overheden en binnen het Europees parlement over de voorstellen van FF55. Volgens de huidige planning vinden de onderhandelingen in 2022 en 2023 plaats, waarna de doelstelling is het pakket per 2024 in te voeren. Een aantal voorstellen van de Commissie staat tevens open voor feedback voor belanghebbenden. VEMW zal de ontwikkelingen volgen en via de beschikbare kanalen feedback vanuit de achterban inbrengen.