Terug naar kennisbank

CSRD en ESRS vragen en antwoorden

Klimaat Beleid en toezichtRapport8 februari 2024Roy Tummers

Het doel van dit document is om de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de daarmee verbonden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) te verduidelijken. Veel voorkomende vragen met antwoorden zijn hieronder per onderwerp te vinden. 

De Europese Commissie heeft drie kerndoelstellingen van duurzaamheidsrapportage geformuleerd en het is goed om deze in gedachten te houden als je aan de slag gaat met de verplichtingen uit de CSRD:

  • Verminderen van systeemrisico's van klimaatveranderingen en andere duurzaamheidsonderwerpen zoals sociale misstanden.
  • Wijzigingen in kapitaalstromen: Ervoor zorgdragen dat er meer geïnvesteerd wordt in duurzame activiteiten en minder in niet-duurzame activiteiten.
  • Ondernemingen meer verantwoording laten afleggen tav hun impact op mens en milieu.