Meten is weten

Uw meting, het startpunt van al uw contractuele afspraken!

 

Als grootverbruiker met een aansluiting op een gasnet bent u verantwoordelijk voor de meting van energie. Dat betekent dat u als grootverbruiker moet zorgen voor de aanwezigheid van een meter en voor het uitlezen en valideren van meetgegevens. U  moet ook zorgen voor het onderhoud en de controle van de meetinrichting, conform de bepalingen die zijn vastgelegd in Nederlandse Codes (Meetcode Gas en Informatiecode Gas). 

Telemetriegrootverbruikmeetinrichting
Als u een totale maximale capaciteit van meer dan 40m3/uur heeft, bent u een grootverbruiker. U moet dan beschikken over een uurlijks uitleesbare telemetriegrootverbruikmeetinrichting. De meting van het energiegebruik vindt plaats in het overdrachtspunt van de aansluiting. Via uw meetbedrijf worden alle waarden per uur door de netbeheerder verzameld. De gegevens zijn voor de uitvoering van uw programmaverantwoordelijkheid, het transport en de levering van het gas. De meetgegevens worden uiteindelijk gebruikt door partijen voor het maken van de factuur.

Meetverantwoordelijkheid
Kunt of wilt u als grootverbruiker de verplichtingen niet zelf uitvoeren? Dan kunt u de verantwoordelijkheid voor het meten uitbesteden aan een erkend Meetbedrijf. Het Meetbedrijf plaatst meters, meet, verricht onderhoud, verhelpt storingen, valideert gegevens, slaat gegevens op en geeft meetgegevens door aan u en uw netbeheerder. De Meetbedrijven moeten aan strikte eisen voldoen. Een overzicht van erkende Meetbedrijven vindt u in het register (MV-register) op de website van TenneT. De kosten voor de meetverantwoordelijkheid zijn niet gereguleerd. Als grootverbruiker koopt, huurt of least u de meters van een Meetbedrijf naar keuze en komt u de kosten voor de meetverantwoordelijkheid en andere diensten contractueel overeen. VEMW is u hierbij van dienst. Voor kleinverbruikers zijn jaarlijks door de toezichthouder vastgestelde (maximum) tarieven van toepassing (zie downloads).

Gebruik meetgegevens
Leverancier en netbeheerder factureren op basis van de gevalideerde meetgegevens die het Meetbedrijf vaststelt. Het juist functioneren van de meter is daarom cruciaal. Op basis van de meetgegevens stelt u vast hoeveel energie u moet inkopen (leverancier), stelt u de parameters vast in de aansluit- en transportovereenkomst en controleert u de facturen van uw netwerkbedrijf en leverancier. De meter is als het ware uw ‘kassa’ en vormt het startpunt voor vele afspraken in contracten die u voor uw gasaansluiting moet overeenkomen. Met het Meetbedrijf maakt u afspraken over de beschikbaarstelling en het gebruik van uw meetgegevens.

In het stroomschema elektriciteit (zie downloads) van VEMW staat een overzicht van diverse nuttige afspraken die u met uw Meetbedrijf maakt.

Advies VEMW
De keuze van een Meetbedrijf die aan al uw eisen en wensen voldoet, is belangrijk. VEMW adviseert en begeleidt u in de keuze voor een Meetbedrijf. Voor meer informatie neemt u contact op met Eric Picard op het nummer 0348 484 351.

Persberichten Nieuws

Journal VEMW Inzicht