Eigenschappen gasaansluiting

Kenmerken van de gasaansluiting op het gasnet

Aanvragen van een gasaansluiting
De netbeheerder moet een aansluiting op een plaats en drukniveau plaatsen waar voldoende capaciteit beschikbaar is. Daar gelden twee uitzonderingen op:
  1. gebieden met een warmtenet: Het aanleggen van een gasnet in datzelfde gebied ondermijnt de lokale politieke keuze en de business case voor duurzame ruimteverwarming;
  2. gebieden waar het onrendabel (economisch ondoelmatig) is om een gasvoorziening te realiseren. Bijvoorbeeld bij afgelegen buitengebieden waar geen transport- of distributienetten zijn en het potentiële gasgebruik en/of het aantal afnemers gering. 
Wijzigen gasaansluiting
Bij aanpassing van uw gasaansluiting (verleggen, kleinere of grotere capaciteit, e.d.) gelden wettelijke en privaatrechtelijke regels.

Meten
Wanneer u beschikt over een aansluiting bent u verantwoordelijk voor het meten en registreren van de uitwisseling van gas op het overdrachtspunt. Dit wordt meetverantwoordelijkheid genoemd. Deze plicht kunt u uitbesteden aan een erkend meetbedrijf [link naar lijst erkende meetbedrijven].

Overeenkomsten met uw netbeheerder 
Aansluit en Transportovereenkomst Gas
Met uw netbeheerder maakt u bilaterale afspraken over de wijze van aansluiten. Daarnaast maakt u verschillende technische en locatie-specifieke afspraken over uw aansluiting. 

Meetbeheerovereenkomst Gas
Wanneer u beschikt over een aansluiting bent u verantwoordelijk voor het meten en registreren van de uitwisseling van gas op het overdrachtspunt: dit heet meetverantwoordelijkheid. Deze plicht kan u uitbesteden aan een erkend meetbedrijf. De afspraken legt u vast in een zogenaamde meetbeheerovereenkomst.

Conflict met uw gasnetbeheerder
Bij een conflict met uw netbeheerder is het mogelijk om een geschilprocedure te starten bij de toezichthouder ACM. Het probleem met uw netbeheerder kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie Energie en Water.