Aanvragen

Aanvragen van een aansluiting op het gasnet

Netbeheerder verzorgt de aansluiting
Een gasaansluiting vraagt u rechtstreeks aan bij uw netbeheerder in uw postcodegebied of via www.aansluitingen.nl. Aan de aansluiting wordt een zgn. EAN-code toegekend. Die is noodzakelijk om toegang tot de gasmarkt te krijgen.
De netbeheerder is verplicht u aan te sluiten op een plaats en drukniveau waar voldoende capaciteit op het gasnet is. Daar gelden twee uitzonderingen op:

  1. gebieden met een warmtenet: Het aanleggen van een gasnet in datzelfde gebied ondermijnt de lokale politieke keuze en de business case voor duurzame ruimteverwarming;
  2. gebieden waar het onrendabel (economisch ondoelmatig) is om een gasvoorziening te realiseren. Bijvoorbeeld bij afgelegen buitengebieden waar geen transport- of distributienetten zijn en het potentiële gasgebruik en/of het aantal afnemers gering.

Dichtstbijzijnde punt in het net
U heeft recht op een gasaansluiting op het dichtstbijzijnde punt in het regionale distributienet met een bij uw aansluiting horend drukniveau. Er zijn zo’n 350 zakelijke grootverbruikers van gas die uit oogpunt van doelmatigheid een aansluiting hebben op het landelijke gastransportnet (waarvan circa80 op H-gas; de rest op G-gas. We noemen dit de Direct Aangeslotenen (DA).

Capaciteit en druk op de aansluiting
U heeft recht op een gasaansluiting op het drukniveau dat u wenst. Als er geen capaciteit beschikbaar is op dit drukniveau kan de netbeheerder beslissen u aan te sluiten op een ander niveau. Aan de hand van de kenmerken van uw aansluiting en uw profiel (bemeterd of ingeschat) valt u onder een tariefcategorie conform de Tarievencode Gas.

Kosten voor aanleg van een nieuwe gasaansluiting
Voor het aanleggen van een gasaansluiting worden kosten in rekening gebracht. Dit kunnen standaardkosten zijn waarvoor tarieven gelden die toezichthouder ACM jaarlijks vaststelt per netbeheerder of maatwerkkosten waarvoor de netbeheerder een maatwerk-offerte opstelt.

Termijn voor aanleg van een nieuwe gasaansluiting

Aansluitingen van kleinverbruikers (kleiner dan G25 gasmeter; 40 m3/uur) worden alleen door de netbeheerder aangelegd en gewijzigd. De netbeheerder heeft de plicht een grootverbruiker binnen 18 weken aan te sluiten en wijzigingen door te voeren.

Rol VEMW
VEMW krijgt regelmatig vragen van zakelijke gasverbruikers over hun rechten en plichten bij het aanvragen of wijzigen van een aansluiting. VEMW adviseert leden hierin: snel en deskundig. VEMW is onafhankelijk en strijkt geen provisie op. Ook maatwerkadvies behoort tot de mogelijkheden.

Persberichten Nieuws

Journal VEMW Inzicht