Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. EU Verordening en besluit ACM inzake elektriciteitsbalancering

  Een volledige beschrijving van het nationale balanceringsysteem dat is uitgesplitst in voorwaarden voor BRP’s en voorwaarden voor BSP’s. Het voorstel als gevolg van artikel 18 van de Elektriciteitsbalancering Verordening is uitgewerkt in hoofdstuk 10 van de Netcode elektriciteit.
  23 november 2017
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 2. Groot gelijk: de toekomst van gelijkspanning in Nederland

  Deze uitgave is een verkenning naar de mogelijkheden en kansen voor gelijkspanning, zowel in technische als in economische zin.
  25 augustus 2016
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 3. ACM Openbaar besluit TenneT inzake Basislast

  Onskenmerk:ACM/DE/2016/208009_OVZaaknummer:16.0589.53
  20 augustus 2016
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving
 4. Rapport Projectgroep "Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet"

  Zijn de aanzienlijke investeringen die de LNB en de RNB in de netten moeten doen proportioneel en in verhouding tot de verbetering van de leveringszekerheid die zij opleveren. 
  1 augustus 2013
  Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport
 5. VEMW Stroomdiagram Installatie, GDS of Directe Lijn

  Handig schema om snel op te maken of er bij u sprake is van een Gesloten Distributiesysteem (een net met aangeslotenen), een Directe lijn (een productie-eenheid die stroom levert aan de aangeslotenen) of 'gewoon' een installatie.
  31 oktober 2012
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingSchema
 6. CBb Uitspraak Salinco

  In deze zaak speelt de vraag wie nu de aangeslotene was: alleen de tussen een GDS en openbaar net zittende WKK-centrale Salinco of ook de aan dat GDS zittende fabrieken van Akzo Nobel?
  23 juli 2012
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 7. Onderzoek naar de methodologie voor de verdeling van de kosten van netverliezen

  Onderzoek inaar de doorberekening van de kosten van netverliezen. Waar worden netverliezen veroorzaakt en op welke (objectieve) wijzen zijn de kosten voor deze netverliezen aan afnemers toe te rekenen.
  29 maart 2011
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 8. Rapport WRR "Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht"

  Het borgen van betaalbare, kwalitatief hoogwaardige infrastructuur vergt verstandige publiekprivate rolverdelingen, die recht doen aan sectorale karakteristieken en uitdagingen. Het rapport vormt een waardevolle bijdrage om dergelijke toekomstbestendige arrangementen te vinden.
  17 september 2008
  Elektriciteit Gassen Drinkwater NetwerkenRapport