Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. OTE Rapport "Belemmeringen in nettarieven"

  De Overlegtafel Energievoorziening heeft onderzocht of de nettarieven belemmeringen vormen voor de totstandkoming van een efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening en hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen.
  1 mei 2018
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 2. Besluit ACM wijziging Periodieke Aansluitvergoedingen en maatwerkaansluitingen (PAV)

  In dit besluit is vastgesteld welke werkzaamheden een netbeheerder verricht voor het beheer en de vervanging van een maatwerkaansluiting, de zogenaamde periodieke aansluitvergoeding (PAV) en welke werkzaamheden moeten worden berekend door de netbeheerder.
  17 oktober 2017
  Elektriciteit Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 3. Eindrapportage Berenschot "Onderzoek naar nettarieven en flexibiliteit"

  In dit rapport is de relatie tussen flexibiliteit en nettarieven en de toegevoegde waarde van meer dynamische tarieven voor flexibiliteit onderzocht.
  16 augustus 2016
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 4. VEMW Rekenmodel volumekorting

  Afnemers die een vlak afnameprofiel kennen met een elektriciteitsverbruik tussen de 50 en 250 GWh, kunnen in aanmerking komen voor een reductie op de transportkosten elektriciteit. Met deze rekentool kunt u berekenen of u ervoor in aanmerking komt en wat de korting is.
  1 januari 2014
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingSchema
 5. CE Delft Variabilisering transporttarieven

  In deze studie zijn de effecten van variabilisatie van de transporttarieven van elektriciteit onderzocht (flexibiliteit). Door variabilisering van de transportkosten, krijgen gebruikers een prikkel om minder elektriciteit te gebruiken en/of hun verbruik te verplaatsen naar een tijdstip buiten de ...
  1 januari 2013
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 6. Rapport PwC "De toekomst van tariefregulering"

  In dit rapport zijn de gevolgen van ontwikkelingen in de energiesector voor de tariefregulering van netbeheerders onderzocht. Hierbij is gekeken naar de tariefregulering van zowel landelijke als regionale netbeheerders van de elektriciteits- en gasnetten.
  7 september 2012
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 7. Onderzoek naar de methodologie voor de verdeling van de kosten van netverliezen

  Onderzoek inaar de doorberekening van de kosten van netverliezen. Waar worden netverliezen veroorzaakt en op welke (objectieve) wijzen zijn de kosten voor deze netverliezen aan afnemers toe te rekenen.
  29 maart 2011
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 8. Rapport PwC "Investeren in energienetwerken onder druk?"

  Om diverse knelpunten in de regulering van de netten nader te onderzoeken wenst de Energiekamer meer inzicht in de investeringen van netbeheerders en welke factoren hierop van invloed zijn. Hiertoe heeft zij onder meer een economisch en procesmatig onderzoek laten uitvoeren.
  9 september 2009
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 9. CBb Uitspraak aansluitwerkzaamheden bij aansluitingen >10 MVA

  CBb Uitspraak aansluitwerkzaamheden bij aansluitingen >10 MVA VEMW, Tennet en Pawex hebben tegen het bestreden besluit van de wijziging van de Netcode beroep ingesteld.
  2 juni 2009
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 10. CBb Vergoeding openbare aanbesteding aansluiting > 10MVA

  Opname van de loon- en materiaalkosten in de offerte van de netbeheerder bij een aanvraag van een aansluiting >10 MVA.
  2 juni 2009
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingGerechtelijke uitspraak