Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Deltaprogramma 2023

  Er moet vaart worden gemaakt met de uitvoering van het Deltaprogramma en de uitvoering van concrete maatregelen. Dat stelt Deltacommissaris Peter Glas die het Deltaprogramma (DP2023) vanuit een ‘indringend gevoel van urgentie’ heeft aangeboden aan het kabinet.
  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 2. Rijksoverheid: rapport Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

  Klimaatverandering is dé uitdaging voor onze generatie. Onze aarde warmt op en we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Dit bedreigt het leven van mensen, dieren en de natuur. We werken al hard om die snelle verandering af te remmen en uiteindelijk stop te zetten, Nederland gaat ...
  1 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 3. Europese Commissie REPowerEU Plan

  REPowerEU heeft tot doel onze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen op korte termijn te verminderen door de transitie naar schone energie te versnellen en de krachten te bundelen om een veerkrachtiger energiesysteem en een echte energie-unie tot stand te brengen.
  18 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 4. Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector

  World’s energy roadmap shows government actions to rapidly boost clean energy and reduce fossil fuel use can create millions of jobs, lift economic growth and keep net zero in reach. Pathway to critical and formidable goal of net-zero emissions by 2050 is narrow but brings huge benefits.
  1 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 5. IFIEC’s position on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  Openstatement by energy intensive industries ENVI Committee vote on Emissions Trading System and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). IFIEC supports the discussion to improve carbon leakage protection for the European industry in light of increased climate ambition.
  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 6. Gehonoreerde projecten van het Nationaal Groeifonds

  Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei.
  14 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 7. Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

  Om de strategische onafhankelijkheid van onze energievoorziening en productie waardeketens te vergroten is het van belang om de verduurzamingsambities te realiseren. In deze brief geeft de minister aan hoe het kabinet de verduurzaming van en met de industrie wil gaan realiseren.
  5 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief
 8. MIA Vamil Brochure en Milieulijst 2022

  De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Het ministerie van I&W en het ministerie van Financiën heben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk gemaakt.
  22 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezichtHandleiding
 9. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 10. Brief minister van EZK inzake openstelling SDE++ 2022

  In deze brief een toelichting op de CO₂-afvang en opslag (CCS), hernieuwbare elektriciteit, warmte en biogrondstoffen, de SDE++ in 2023, resultatenSDE++ in 2021 en de uitgevoerde second opinion van de ETS-prijsraming en de bredere herziening van de prijsramingen voor de SDE++.
  18 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, SubsidieKamerbrief
 11. Brief minister van EZK inzake Aanpak project Delta Corridor

  Inrichting programmaorganisatie in samenwerking met provincies en gemeenten, ter voorbereiding op meerdere planfases en mogelijke mitigatiemaatregelen bij de inpassing van een buisleidingencorridor tussen de haven van Rotterdam, Moerdijk, Venlo, Chemelot en Noordrijn-Westfalen Duitsland. Zie oo...
  18 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 12. VEMW Whitepaper Internationaal klimaatbeleid

  Het meeste internationale klimaatbeleid wordt bij de VN gemaakt op de COP. Hier worden de belangrijkste COP's en doelstellingen uiteengezet.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 13. VEMW Whitepaper Nationaal klimaatbeleid

  Klimaatbeleid komt, vanwege landsgrensoverschrijdende gevolgen, in grote mate in Europees verband tot stand. Europees beleid wordt vervolgens vertaald in nationale wet- en regelgeving. Het Nederlandse kabinet heeft een ambitieuze klimaat- en energie-agenda geformuleerd.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 14. VEMW Whitepaper Carbon Capture and Storage (CCS)

  Voor veel sectoren is Carbon Capture and Storage (CCS), de opslag van CO2 onder de grond, de enige methode om snel CO2 emissies te besparen.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingPositionpaper VEMW
 15. VEMW Whitepaper EU ETS

  Het EU ETS is het Europese emissiehandelssysteem dat een prikkel moet geven tot het verminderen van broeikasgas emissies in de Europese Unie.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 16. VEMW Whitepaper Europees klimaatbeleid

  Energie- en klimaatbeleid wordt in belangrijke mate in Brussel bepaald. Dit is het gevolg van landsgrensoverschrijdende effecten van energieproductie en gebruik.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 17. Europees Fit for 55 plan

  Verschillende documenten over het Europese Fit-for-55 plan
  17 september 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 18. Rapport IPCC Climate Change in 2021

  The Physical Science Basis Summary for Policymakers
  7 augustus 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 19. TenneT rapport Unlocking Industrial Demand Side Response

  The continued increase of variable wind and solar PV generation requires flexible resources to balance demand and supply in the electricity system.
  13 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 20. Brieven minister van EZK inzake de SDE++ 2021

  Openstellingsronde van de SDE++ in 2021. Voorlopige resultaten SDE++ 2020 en voortgang SDE++ 2021 Brief inzake SDE+ naar SDE++
  8 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief