Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapportage ACM toets investeringsplannen en melding onderinvesteringen

  Toezichthouder ACM heeft de nieuwe investeringsplannen van de elektriciteitsnetbeheerders getoetst en afspraken gemaakt over een verbetertraject. Met een focus op onderbouwing van keuzes, oorzaken van vertragingen en melding van onderinvesteringen.
  10 april 2024
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 2. Zienswijze consultatie toekomstige reguleringsmethode netbeheerders

  VEMW heeft een zienswijze opgesteld als reactie op de publicatie van de ACM, getiteld ‘Consultatie toekomstige reguleringsmethode netbeheerders’ (zaaknummer ACM/22/176591). 
  30 januari 2024
  Elektriciteit Netwerken
 3. Focus werkzaamheden ACM 2024

  In dit rapport staat hoe de ACM in 2024 naast aan een veilige en betrouwbare online omgeving extra aandacht besteden aan een goed werkende energiemarkt
  30 januari 2024
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 4. VEMW Overzicht Congestie-instrumenten, alternatieve transportrechten en aanvullende maatregelen

  Ziet u door de bomen het bos niet meer? VEMW helpt u met een overzicht van de diverse instrumenten die in werking zijn, die op u afkomen en waar u uit kunt kiezen.
  18 december 2023
  Elektriciteit NetwerkenHandleiding
 5. Rapport RHV "Veiligheid opslag energiesystemen"

  Dit rapport bevat het resultaat van een studie naar de veiligheid van batterijen in energieopslag systemen (EOS) en de regelgeving hierover. Het onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.
  7 december 2023
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 6. Rapport EZK "Keuzewijzer Klimaat en Energie"

  De Formatiewerkgroep Klimaat en Energie is gevraagd ten behoeve van de aankomende kabinetsformatie een overzicht te geven van strategische beleidskeuzes die de komende kabinetsperiode belangrijk zijn in het klimaat- en energiebeleid.
  4 december 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Netwerken, Markt, Emissie, Kwaliteit, LeveringRapport
 7. Rapport EZK "Nationaal plan energiesysteem"

  Het Nationaal Plan Energiesysteem is de kabinetsvisie voor de ontwikkeling van het energiesysteem tot 2050. 
  1 december 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringRapport
 8. Nettarieven elektriciteit 2024 (landelijke en regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  30 november 2023
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenSchema
 9. Rapport Rli "Samen werken. Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen"

  In dit advies brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in kaart wat er aan verduurzaming op bestaande bedrijventerreinen mogelijk is, wat dat voor bedrijven en de samenleving kan opleveren en welke acties van de overheid nodig zijn om dit proces in beweging te krijgen.
  1 november 2023
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 10. Rapport ABN AMRO "Netcongestie"

  Dit rapport legt uit wat netcongestie precies is.
  19 oktober 2023
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 11. Kamerbrief EZK "Nieuwe maatregelen netcongestie"

  Minister Jetten informeert in deze brief de Kamer over de de nieuw te nemen maatregelen voor netcongestie. De maatregelen zijn gericht op het sneller uitbreiden van het stroomnet, beter benutten van de huidige ruimte op het net en het verplaatsen van de vraag naar elektriciteit buiten piekuren.
  18 oktober 2023
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 12. Rapport Netbeheer Nederland "Het energiesysteem van de toekomst"

  De II3050-scenario's geven uiteenlopende mogelijke ontwikkelingen van het toekomstige energiesysteem weer zoals de netwerkbedrijven die zien.
  12 oktober 2023
  Elektriciteit Gassen NetwerkenRapport
 13. Rapport TNO "Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem"

  Deze rapportage presenteert de resultaten van het eerste deel van het lopende onderzoek naar flexibiliteit in het elektriciteitssysteem. Dit deel van dit onderzoek bestaat uit een overzichtsstudie. Deze rapportage biedt een overzicht van de flexibiliteitsbehoefte, flexibiliteitsopties en flexibil...
  9 oktober 2023
  Elektriciteit Netwerken, LeveringRapport
 14. Rapport ACM "Evaluatie congestiemanagement"

  Voortgang van de implementatie van congestiemanagement in elektriciteitsnetwerken en belangrijkste aandachtspunten.
  25 september 2023
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 15. Rapport TenneT "Transport Market Update 2022"

  Een technische update door Tennet over groothandelsprijzen, redispatch, kosten van transportbeheerkosten en beperkingscontracten.
  12 september 2023
  Elektriciteit Netwerken, MarktRapport
 16. Rapport Berenschot "Bouwstenen elektriciteitsinfra"

  Dit onderzoek beschrijft de verschillende knelpunten en oplossingen die naar verwachting optreden tussen nu en 2050 door de transitie van het energiesysteem. Specifiek kijkt dit onderzoek naar de knelpunten en oplossingen bij netcapaciteit en leveringszekerheid van het elektriciteitsnet.
  14 juli 2023
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 17. Provinciale pMIEK's (eerste ronde)

  Het pMIEK is een provinciaal programma voor de toekomstige uitbreiding en aanpassing aan het energiesysteem in Nederland.
  1 juli 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken, AansluitingRapport
 18. Rapport Engie Laborec "Spanningskwaliteit elektriciteitsnetwerken"

  Het bureau Engie Laborelec heeft in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek gedaan naar spanningskwaliteit in elektriciteitsnetten in Nederland.
  29 juni 2023
  Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport
 19. Publicatie ACM "Eindnotitie consultatie alternatieve transportrechten use-it-or-lose-it"

  In deze eindnotitie is een aantal methoden onderzocht om de elektrciteitsnetten zo efficenet mogelijk te gebruiken: alternatieve transportrechten (ATR) en use-it-or-lose-it (UIOLI). Voor UIOLI wordt ook de Nederlandse afkorting GOTORK gebruikt, wat staat voor gebruik-op-tijd-of-raak-het-kwijt.
  27 juni 2023
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, LeveringRapport, Wetgevingsdocument
 20. Kamerbrief EZK "Netcapaciteit, de versnelling van de energietransitie en de noodzaak van flexibiliteit"

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de versnelling van de energietransitie, de capaciteit en flexibiliteit op het elektriciteitsnet.
  22 juni 2023
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingKamerbrief