Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Publicatie EC "A green deal industrial plan for the net-zero age"

  Het plan moet het Europese tegenwicht vormen voor de zogeheten Inflation Reduction Act (IRA), het pakket belastingvoordelen en subsidies waarmee president Joe Biden de Amerikaanse industrie steunt om de groene transitie te versnellen.
  31 januari 2023
  Klimaat MarktWetgevingsdocument
 2. Europese Commissie REPowerEU Plan

  REPowerEU heeft tot doel onze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen op korte termijn te verminderen door de transitie naar schone energie te versnellen en de krachten te bundelen om een veerkrachtiger energiesysteem en een echte energie-unie tot stand te brengen.
  18 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 3. Open statement energy intensive industries in Europe

  ENVI Committee vote on Emissions Trading System and Carbon Border Adjustment Mechanism
  1 mei 2022
  Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 4. Position IFIEC on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  Openstatement by energy intensive industries ENVI Committee vote on Emissions Trading System and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). IFIEC supports the discussion to improve carbon leakage protection for the European industry in light of increased climate ambition.
  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 5. Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

  Om de strategische onafhankelijkheid van onze energievoorziening en productie waardeketens te vergroten is het van belang om de verduurzamingsambities te realiseren. In deze brief geeft de minister aan hoe het kabinet de verduurzaming van en met de industrie wil gaan realiseren.
  5 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief
 6. EC Approval of te content of a draft for the Communication re State Aid for climate, environmeltal protection and energy 2022

  Annexes to the communication to the commission
  21 december 2021
  Gassen Klimaat EmissieWetgevingsdocument
 7. Europees Fit for 55 plan

  Verschillende documenten over het Europese Fit-for-55 plan
  17 september 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 8. Rapport "Uitbreiding EU-ETS naar Gebouwde Omgeving"

  Om kosteneffectieve reducties in de gebouwde omgeving te realiseren is in de EU Green Deal aangekondigd dat het ETS zou kunnen worden uitgebreid naar o.a. de emissies van de wegvervoer- en de gebouwensector. In deze verkennende analyse is onderzocht wat de gevolgen voor de gebouwde omgeving.
  1 juni 2021
  Klimaat EmissieRapport
 9. IIFIEC Paper Required EU ETS upgrades for European manufacturing industry to realise Carbon Neutral Future

  A secure legal and economic framework with effective and adequate carbon leakage protection are crucial for the energy-intensive industry to maintain international competitiveness and at the same time enable the transformation towards a carbon neutral economy.
  1 mei 2021
  Klimaat EmissieRapport
 10. Rapport Bestemming Parijs

  Wegwijzer voor Klimaatkeuzes 2030 2050 Eindrapportage studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal
  1 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 11. VEMW Inzicht 2 2020

  VEMW Magazine 2 2020
  1 juni 2020
  Klimaat Netwerken, BesparingInZicht
 12. Rapport Ministerie van Financien "Fiscale vergroening en grondslagerosie. Bouwstenen voor een beter belastingstelsel"

  In dit rapport zijn door het ministerie van Financiën in samenwerking met de ministeries van EZK, LNV, I&W en BZK verschillende opties voor verdere fiscale vergroening in kaart gebracht.
  1 mei 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Emissie, SubsidieRapport