Terug naar kennisbank

Europese Commissie REPowerEU Plan

Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport18 mei 2022Matthieu van den Beld

REPowerEU heeft tot doel onze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen op korte termijn te verminderen door de transitie naar schone energie te versnellen en de krachten te bundelen om een veerkrachtiger energiesysteem en een echte energie-unie tot stand te brengen.

De niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne heeft het energiesysteem van de wereld ernstig verstoord. Ze heeft problemen veroorzaakt als gevolg van de hoge energieprijzen en heeft de zorgen over energiezekerheid doen toenemen, waardoor de overmatige afhankelijkheid van de EU van de invoer van gas, olie en steenkool uit Rusland op de voorgrond is komen te staan. De hoge bedragen die voor fossiele brandstoffen uit Rusland worden betaald helpen Rusland de  oorlog tegenOekraïne vol te houden.

In maart 2022 kwamen de EU-leiders in de Europese Raad overeen1de afhankelijkheid van Europa van de invoer van energie uit Rusland zo spoedig mogelijk af te bouwen. Op basis van de mededeling van de Commissie2hebben ze de Commissie verzocht om snel met een uitgebreid REPowerEU-plan te komen. De invoer van steenkool en olie moet nu onder de sanctieregeling vallen. De recente onderbrekingen van de gaslevering aan Bulgarije en Polen tonen aan dat het gebrek aan betrouwbaarheid van de Russische energievoorziening dringend moet worden aangepakt.

REPowerEU bouwt voort op de volledige uitvoering van de vorig jaar ingediende Fit for 55-voorstellen, zonder afbreuk te doen aan de ambitie om tegen 2030 een netto-uitstoot van broeikasgassen van ten minste -55% en klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, inovereenstemming met de Europese Green Deal. Het zal in de loop van het decennium een positieve impact hebben op de uitstootvermindering van de EU. De snelle uitfasering van de invoer van fossiele brandstoffen uit Rusland zal echter van invloed zijn op het transitietraject of de manier waarop we onze klimaatdoelstelling halen, in vergelijking met eerdere aannames.