Terug naar kennisbank

Europees Fit for 55 plan

Klimaat Beleid en toezicht17 september 2021Karin Burghouwt

Verschillende documenten over het Europese Fit-for-55 plan

In het kader van de Europese Green Deal en de Europese klimaatwet heeft de EU zich ertoe verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden. Dat betekent dat de uitstoot van broeikas­gassen de komende decennia sterk moet dalen. Als tussenstap naar klimaat­neutraliteit heeft de EU haar ambitie voor 2030 opgevoerd: de emissies moeten tot en met dat jaar met minstens 55% naar beneden.

Met het pakket "Fit for 55" stemt de EU haar klimaat-, energie- en vervoers­wetgeving af op de ambities voor 2030 en 2050. Het pakket bevat ook enkele nieuwe initiatieven.