Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief5 april 2022Jacques van de Worp

Om de strategische onafhankelijkheid van onze energievoorziening en productie waardeketens te vergroten is het van belang om de verduurzamingsambities te realiseren. In deze brief geeft de minister aan hoe het kabinet de verduurzaming van en met de industrie wil gaan realiseren.

Met het Coalitieakkoord zijn de ambities van het Nederlandse klimaatbeleid verhoogd. Dit in navolging van de versterkte doelen van de EU Green Deal en in lijn met het akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Deze afspraken gaan verder dan het Klimaatakkoord van 2019. Dit heeft gevolgen voor de broeikasgas reductieopgave van alle sectoren, waaronder de industrie.

Het belang van verduurzamen wordt versterkt door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Beide maken duidelijk dat verstoring van de aanvoer van energie, grondstoffen en producten, tot tal van kwetsbaarheden in industriële waardeketens kan leiden. En dus om de strategische onafhankelijkheid van onze energievoorziening en productie waardeketens te vergroten is het van belang om de verduurzamingsambities te realiseren. Dit biedt bovendien nieuwe economische kansen voor de Nederlandse industrie en dienstensectoren.

In het vervolg van deze brief geeft de minsuter, mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat aan, hoe het kabinet de verduurzaming van de industrie en met de industrie, wil gaan realiseren.