Aansluittarief

Aansluittarief voor aansluiting op het gasnet

Kosten voor uw gasaansluiting

De kosten voor uw aansluiting zijn afhankelijk van uw gasverbruik:

Kleinverbruik:
Voor standaardaansluitingen geldt het gereguleerde aansluittarief. Aansluitingen van kleinverbruikers (kleiner dan G25 gasmeter; 40 m3/uur) mogen alleen door de netbeheerder worden aangelegd en gewijzigd. De netbeheerder heeft de plicht u binnen 18 weken aan te sluiten en wijzigingen door te voeren. De ACM stelt de kosten voor het aanleggen van een nieuwe standaardaansluiting voor kleinverbruikers per netbeheerder vast.

Grootverbruik
Aansluitingen vanaf 40 m3/uur (G25 gasmeter) mag u zelf aan laten leggen (vrije aansluiting). U hoeft de werkzaamheden niet door uw netbeheerder uit te laten voeren. Een gekwalificeerde aannemer kan deze aansluiting realiseren met uitzondering van de verbindingsmof met het net. Die werkzaamheden zijn voorbehouden aan de netbeheerder in verband met de integriteit van het openbare net. De opdrachtverstrekking verloopt via een openbare aanbesteding die u moet uitschrijven.
Regionale netbeheerders moeten standaard offertes en standaardfacturen aanbieden volgens de Tarievencode. VEMW adviseert en begeleidt zakelijke gasafnemers bij het aanbesteden van de aanleg van de gasaansluiting.

Rol VEMW

VEMW krijgt regelmatig vragen van zakelijke gasverbruikers over de tarieven die een netbeheerder bij hem in rekening brengt zoals voor de aansluiting. VEMW adviseert leden hierin: snel en deskundig. VEMW is onafhankelijk en strijkt geen provisie op. Ook maatwerkadvies behoort tot de mogelijkheden.