Investeringsplannen

Investeringsplannen van de Netbeheerders gas en elektriciteit

De netbeheerders elektriciteit en gas hebben de wettelijke taak een netwerk neer te leggen dat voldoet aan de vraag naar transport van de markt. Om deze netwerken aan te leggen en te onderhouden moeten de netbeheerders investeringen doen die eerst goedgekeurd zijn op doelmatigheid. De goedgekeurde investeringen worden uiteengezet in de investeringsplannen. 

Waar gaat het over?

De netbeheerders gas en elektriciteit, zowel transmissie systeem beheerders (TSO) als regionale netbeheerders (RNB), zijn wettelijk verplicht elke twee jaar hun beoogde investeringen te toetsen op doelmatigheid. Voor de RNB’s doet de ACM dit en voor TSO’s het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In deze investeringsplannen moeten de netbeheerders uiteen zetten op basis van toekomst scenario’s welke capaciteits- en kwaliteitsknelpunten zij voorzien en hoe deze knelpunten opgelost worden doormiddel van investeringen. Voordat de investeringsplannen naar de ACM en het ministerie ter toetsing worden gestuurd, worden ze ter consulatie voorgelegd aan de markt. De uiteindelijke investeringen die in de investeringsplannen staan worden dan vastgelegd voor twee jaar tot de volgende investeringsplannen gepubliceerd worden.

Wat betekent dit dossier voor u?

De afgelopen jaren laten het stijgend aantal congestiegebieden zien dat de netbeheerders niet altijd de gewenste hoeveelheid transportcapaciteit ter beschikking kunnen stellen. Voor u is het belangrijk dat er genoeg huidig en toekomstig transport capaciteit beschikbaar is zodat u kunt elektrificeren of uitbreiden. De investeringsplannen zijn de plek waar u kunt vinden of er in uw regio genoeg in transportcapaciteit geïnvesteerd gaat worden en tijdens de consultatie kunt u inhoudelijk commentaar/ feedback geven op de geraamde toekomstig benodigde transportcapaciteit of netcapaciteit op lijnen of trafo’s waar u op aangesloten bent of wilt worden.

Wat is de status van dit onderwerp?

In 2021 zijn de investeringsplannen 2022-2031 voorgelegd ter consulatie aan de markt. VEMW heeft op enkele van deze consultaties gereageerd. De Netbeheerders zijn voornemens de uiteindelijke investeringsplannen te publiceren voor 1 Januari 2022. De zienswijze van VEMW vindt u aan de rechterkant op deze pagina.