Betrouwbaarheid

Stroomstoringen en verstoringen van de spanningskwaliteit

De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland is voor zakelijke elektriciteitsgebruikers cruciaal. Alhoewel de kwaliteit van de voorziening in Nederland hoog is kan een stroomonderbrekingen of een spanningsdip grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsproces.

Rol VEMW
VEMW zet zich in voor het behoud van een hoge kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. VEMW praat mee over nieuwe normen voor de betrouwbaarheid van het net en over kwaliteitseisen. VEMW informeert haar leden over de ontwikkeling van de betrouwbaarheid. VEMW kan u adviseren bij een geschil met uw netbeheerder over kwaliteit en kent uw rechten en plichten.

Betrouwbaarheid
Onder betrouwbaarheid verstaan we in Nederland vaak het aantal minuten dat een elektriciteitsgebruiker gemiddeld zonder stroom zit. VEMW trekt dat breder. Onder betrouwbaarheid verstaat VEMW de kwaliteit van de totale stroomvoorziening voor elektriciteitsgebruikers. De betrouwbaarheid is niet te beoordelen door enkel te kijken naar de gemiddelde onderbrekingsduur in Nederland.

Stroomstoringen
Een stroomstoring gaat vaak gepaard met een onderbreking van de levering van elektriciteit. In 2012 waren er 22.512 storingen, waarvan er 19.754 een onderbreking tot gevolg hadden. Gemiddeld zitten alle afnemers in Nederland zo’n 27 minuten per jaar zonder stroom. De elektriciteitslevering was daarmee 99,9948% van de tijd beschikbaar. In Europa presteert alleen Duitsland beter.

Dit zijn slechts gemiddelden, u kunt als zakelijke gebruiker veel vaker en langer zonder stroom zitten. VEMW pleit daarom voor meer transparantie over storingen. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering in Nederland.

Compensatieregeling
Een stroomstoring kan voor u als zakelijke gebruiker van elektriciteit vervelende gevolgen hebben. Wanneer u langdurig zonder stroom zit moet de netbeheerder u een vergoeding betalen als compensatie voor uw kosten en als prikkel om ervoor te zorgen dat afnemers niet te lang zonder stroom komen te zitten. Gebruik het handige VEMW-schema 'compensatieregeling' om na te gaan of en hoeveel recht u heeft op compensatie.

Spanningskwaliteit
Niet alleen een stroomonderbreking of stroomstoring kan voor u als zakelijke gebruiker van elektriciteit nare gevolgen hebben. Ook een verstoring van de kwaliteit van de spanning kan al grote gevolgen hebben. Zo kan een snelle spanningsvariatie uw proces verstoren en schade veroorzaken. In de netcode zijn de criteria voor de kwaliteit van spanning vastgelegd. Er is een zogenaamd Power Quality Meetprogramma ingericht om te beoordelen of aan de criteria wordt voldaan. Over de spanningskwaliteit wordt jaarlijks gerapporteerd. De rapportage kunt u hiernaast downloaden.

Daarnaast is in juni 2014 de website www.uwspanningskwaliteit.nl gelanceerd. Dit is een initiatief van de gezamenlijke netbeheerders. Via de website kan iedereen de meetresultaten bekijken van lokale spanningskwaliteit metingen die binnen het landelijke PQM-project worden uitgevoerd. Door het ingeven van een plaats of postcode, kan worden ingezoomd op de door u gewenste locatie en spanningsniveau. Met één klik worden vervolgens de meetresultaten getoond.  Op deze manier kunt u beter inzicht krijgen in de aangeboden spanningskwaliteit bij u in de buurt. De informatie op de website wordt elk kwartaal bijgewerkt.

Spanningsdips
Niet alle spanningskwaliteitsverschijnselen zijn op dit moment genormeerd in de netcode. VEMW zet zich in voor het opnemen van criteria voor alle spanningskwaliteitskenmerken. Sinds eind december 2013 is er nu een norm voor spanningsdips op hoogspanningsnetten. Bij een spanningsdip valt enkele milliseconden kort de spanning terug waardoor gevoelige apparatuur uit kan vallen. Dit kan leiden tot grote storingen in uw bedrijfsproces. Lees meer op de speciale pagina over spanningsdips.