Tarievenoverzicht

Alle nettarieven elektriciteit in een handig overzicht

VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Met behulp van de vlekkenkaart ziet u in één oogopslag de procentuele verhogingen en verlagingen van de tarieven ten opzichte van het voorafgaande jaar.Handig voor als u moet budgetteren. 

De regionale netbeheerders en de landelijke netbeheerder TenneT leggen de ACM ieder jaar vóór 1 oktober de nettarieven voor (transport, aansluitingen) die zij voor het volgende jaar wensen toe te passen. Tegen het eind van het kalenderjaar stelt de ACM tarieven vast. VEMW vat de tarieven samen, berekent de verschillen met vorig jaar en toont deze in een handig overzicht.

Overzicht nettarieven

Dit unieke en complete overzicht toont van alle regionale netbeheerders alsmede de landelijke netbeheerder TenneT per spanningsgroep (tarievenmandje) de kostenposten te weten:
  • vastrecht
  • kW gecontracteerd
  • kW max/ maand
  • het normaaltarief
  • tarief voor blindvermogen
  • capaciteitstarief

Indeling tariefcategorie

Om te achterhalen welke tariefcategorie voor uw aansluiting van toepassing is, is het gecontracteerde transportvermogen leidend. De hoogte van het gecontracteerde transportvermogen staat vermeld in uw Aansluit- en Transportovereenkomst met de netbeheerder en op uw maandelijkse factuur. Met het door u gecontracteerde transportvermogen kunt u in de downloads ‘Deelmarktgrenzende desbetreffende spanningsgroep vinden.