Systeemdiensten

Kosten voor bewaking systeembalans

De kosten die landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT maakt om het systeem permanent in balans te houden werden voorheen gedekt door het systeemdienstentarief. Het systeemdienstentarief werd in rekening gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit verbruikte en een aansluiting had op het landelijk hoogspanningsnet. Op 1 januari 2015 is het systeemdienstentarief afgeschaft en worden de kosten voor de systeemdienst via het transporttarief in rekening gebracht.

Over het systeemdienstentarief is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Met name wanneer er sprake was van een particulier net. VEMW kent uw rechtspositie.

Systeemdiensten
Landelijk netbeheerder TenneT voert de volgende systeemdiensten uit:

  • Zorgen voor veilig en doelmatige elektriciteitstransport;
  • Oplossen van grootschalige verstoringen van de elektriciteitsvoorziening;
  • Continu de energiebalans op alle openbare elektriciteitsnetten in Nederland handhaven of herstellen.   

Kosten
Het systeemdienstentarief dekte de kosten die TenneT maakt voor het uitvoeren van systeemdiensten, zoals: 

  • Het inkopen van regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen;
  • De vergoeding die TenneT betaalt voor het verwerven van zogenaamde black-start voorzieningen.

Particulier net?

Er is in het verleden veel discussie geweest over het verbruik van elektriciteitsverbruikers die indirect waren aangesloten op het openbare net, ook systeemdiensten moesten worden betaald. Uiteindelijk heeft de rechter besloten dat vanwege het ontbreken van een wettelijke basis er geen betalingsverplichting was. Tot 1 juli 2011 was er geen betalingsverplichting voor ontheffinghouders over het verbruik van indirect aangesloten afnemers op een particulier net. TenneT heeft daarom een restitutieregeling vastgesteld voor teveel betaalde systeemdiensten.

Na 1 juli 2011 is de Elektriciteitswet 1998 aangepast en moest het systeemdienstentarief worden betaald over het verbruik van afnemers ongeacht of die direct of indirect waren verbonden met een openbare net.

Afschaffing systeemdienstentarief
Op 1 januari 2014 is de Elektriciteitswet 1998 opnieuw gewijzigd. In de wetswijziging is geregeld dat vanaf 1 januari 2015 het systeemdienstentarief, als apart gereguleerd tarief, wordt afgeschaft. De kosten voor de systeemdiensten zullen voortaan via het reguliere transporttarief in rekening worden gebracht.