Aansluittarief

Aanleg en instandhouding van uw aansluiting

Uw aansluiting op het openbare net geeft u toegang tot de elektriciteitsmarkt. Voor het aanleggen en de instandhouding van die aansluiting brengt de netbeheerder een aansluittarief  in rekening. Hoe u precies bent aangesloten op het elektriciteitsnet is bepalend voor de hoogte van uw aansluittarief. VEMW weet wat u maximaal in rekening gebracht mag krijgen.

Eenmalige aansluitvergoeding
Voor de aanleg van uw aansluiting betaalt u een eenmalige vergoeding aan uw netbeheerder. Dit is de zogenaamde Eenmalige Aansluit Vergoeding (EAV). De toezichthouder stelt net als voor het transporttarief per netbeheerder maxima vast voor de EAV voor standaardaansluitingen. Deze bedragen worden vermeld op het tarievenblad van de netbeheerder. De hoogte van dit tarief is afhankelijk van het vermogen en de configuratie van uw aansluiting.

EAV voor maatwerkaansluitingen
Voor aansluitingen groter dan 10 MVA of voor aansluitingen die afwijken van de standaardaansluiting bestaan geen gereguleerde tarieven. Er zijn wel een aantal regels waar de netbeheerder aan moet voldoen bij de offerte en de afrekening van het eenmalige aansluittarief. Aansluitingen groter dan 10 MVA hoeft u overigens niet te laten aanleggen door de netbeheerder. Via een aanbesteding kunt u een opdracht verlenen aan een bedrijf naar uw keuze. De prijs die u met die partij overeenkomt is niet gereguleerd of aan regels gebonden.

De periodieke aansluitvergoeding
Voor het onderhoud en beheer van uw aansluiting betaalt u een periodieke vergoeding aan de netbeheerder. Dit is de zogenaamde Periodieke Aansluit Vergoeding (PAV). U betaalt de netbeheerder de PAV voor instandhouding van uw aansluiting. Dat betekent dat alle onderhoudskosten tot aan het overdrachtspunt voor rekening komen van de netbeheerder.

De toezichthouder stelt net als voor het transporttarief per netbeheerder maxima vast voor de PAV voor standaardaansluitingen. Deze bedragen worden vermeld op het tarievenblad van de netbeheerder. Wanneer uw aansluiting verder weg ligt dan 25 meter van het openbare net dan betaalt u daarvoor per meter een vergoeding; de zogenaamde meerlengte. Ook dat bedrag wordt door de toezichthouder jaarlijks vastgesteld.

PAV voor maatwerkaansluitingen
Voor aansluitingen groter dan 10 MVA of voor aansluitingen die afwijken van de standaardaansluiting bestaat geen gereguleerd aansluittarief. Er zijn op dit moment geen duidelijke regels waar de netbeheerder aan moet voldoen bij het berekenen van de PAV. VEMW is nauw betrokken bij de ontwikkeling van regels omtrent het vaststellen van de PAV. 

Wanneer u beschikt over een aansluiting groter dan 10 MVA kunt u met de netbeheerder afspraken maken over het onderhoud en de instandhouding van de aansluiting. U kunt het onderhoud aan uw aansluiting ook uitbesteden bij een bedrijf naar keuze. Toch zult u altijd wel een gedeelte aan de netbeheerder moeten betalen voor het beheer van de aansluiting bijvoorbeeld ter dekking van de storingsdienst en het bedrijsvoeringscentrum van de netbeheerder. Afspraken over de PAV legt u vast in uw Aansluit- en transportovereenkomst (ATO).

Journal VEMW INzicht