Netwerkkosten

Factuur netwerkkosten elektriciteitsgebruiker

Als aangeslotene op een openbaar net van een netwerkbedrijf ontvangt u van de netbeheerder een factuur voor de instandhouding van de elektriciteitsaansluiting en het transporteren van energie naar uw aansluiting. Kleinverbruikers ontvangen eens per jaar een factuur. Grootverbruikers ontvangen iedere maand een factuur. In de factuur staan de kosten voor de instandhouding en het transport van elektriciteit naar uw aansluiting. De hoogte en de verschillende kostenposten op uw factuur zijn afhankelijk van het net en het netvlak waarop u bent aangesloten. Een paar belangrijke vaste parameters dienen op uw factuur te staan. (behalve dan afrekenperiode, datum, aansluitadres, contractnummer, etc.) Dit zijn onder andere de EAN-code, het netvlak en een eventuele overzetverhouding.

EAN code
Een EAN-code is het identificatienummer van  uw elektriciteits- of gasaansluiting. De EAN-code bestaat uit een uniek getal van 18 cijfers. Elke elektriciteitsaansluiting en gasaansluiting in Nederland heeft zijn eigen, unieke EAN-code. Leveranciers en netbeheerders kunnen aan de hand van de  EAN-code een aansluiting identificeren. Zij gebruiken de EAN-code in hun onderlinge communicatie. Zo weten zij zeker dat ze het over dezelfde aansluiting hebben. U vindt uw EAN-code op uw energierekening. In het EAN-codeboek is op basis van een adres de EAN-code van de aansluiting en de betrokken netbeheerder te vinden.

Netvlak
Op uw factuur moet het netvlak vermeld staan. (bijvoorbeeld MS Transport of MS/LS)  Het netvlak is het fysieke deel van het net waarop uw aansluiting is gerealiseerd.  Het netvlak is vermeld in de aansluit- en transportovereenkomst. Elk netvlak kent verschillende kostenposten met daarbij behorende gereguleerde tarieven. Een netvlak heet ook wel een mandje. Een netbeheerder kent verschillende netvlakken in zijn transport- en distributienet. De indeling van uw aansluiting in een netvlak vindt plaats op basis van de aansluitcapaciteit en de aansluitspanning. Aansluitingen met een groot benodigd vermogen worden gerealiseerd op hogere netvlakken omdat daar meer transportcapaciteit beschikbaar is. Bij een hoger netvlak hoort ook een hoger spanningsniveau.

Overzetverhouding
Een stroom door een hoogspanningskabel is vaak te groot om direct te meten met een ampèremeter. Daarom wordt de stroom naar een lagere waarde getransformeerd met behulp van een stroommeettransformator. De overzetverhouding van deze stroommeettransformator hoort op uw factuur te staan. Sommige meters zijn programmeerbaar met een factor; de meter geeft dan direct de afgenomen stroomwaarde aan.

Gereguleerde kostenposten(br /> In uw factuur staan verder alle gereguleerde kostenposten en de daarbij behorende tarieven. Per kostenpost moeten steeds de gemeten hoeveelheden staan vermeld. De kostenposten zijn:
  1. Periodieke aansluitvergoeding
  2. Energiegebruik over periode (hoog en laag)
  3. Gecontracteerd transportvermogen
  4. Afgenomen belasting
  5. Blindstroom

VEMW heeft alle gereguleerde transporttarieven per netbeheerder en per netvlak in een handig overzicht (zie downloads) geplaatst. U vindt er tevens een vergelijking van tarieven met die van het voorgaande kalenderjaar.  

Niet gereguleerde kosten
Alle overige kosten die de netbeheerder in rekening brengt zijn de niet gereguleerde kosten. Dit kunnen afspraken uit het verleden zijn die nog van toepassing zijn.

Naheffing
Mochten kostenposten niet correct zijn berekend dan volgt er een zogenaamde naheffing. Naheffingen zijn aan wettelijke voorwaarden gebonden.

Voor een toelichting op de verschillende transportkostenposten en de voorwaarden voor een naheffing loggen leden in.

Login