Factuur

De posten op uw elektriciteitsfactuur

Voor de instandhouding van uw aansluiting en het transport van elektriciteit, brengt de eigenaar van het netwerk waarop u bent aangesloten, kosten in rekening. De kostenposten zijn per netbeheerder gelijkluidend; de tarieven verschillen. Elke netbeheerder moet de voorwaarden en tarieven op gepaste wijze bekend maken aan u bekend maken.
Kosten voor de levering van elektriciteit die u op de markt hebt gekocht, factureert uw leverancier. U maakt hier met uw geselecteerde leverancier eigen afspraken over. Belastingen, heffingen en toeslagen van de overheid int de leverancier bij u.

Netwerkkosten

De netbeheerder brengt kosten in rekening voor de aansluit- en transportdienst. De aansluitdienst is een periodieke aansluitvergoeding (PAV) voor het in stand houden van de gemaakte (standaardaansluiting)aansluiting. De transportdienst omvat het transporteren van elektriciteit naar uw aansluiting. De transportdienst kent afhankelijke kosten (voor afname, verbruik en blindstroom) en onafhankelijke kosten (vastrecht).

Leveringskosten

In de overeenkomst met uw leverancier legt u de voorwaarden voor de levering en het verbruik van energie vast. Het is gebruikelijk dat de factuur de hoeveelheid verbruikte kWh vermeld, de overeengekomen prijzen en de berekende kosten. Andere posten kunnen de verantwoordelijkheid van de balancering zijn (Balancing Responsible Party (voorheen programmaverantwoordelijke))en diensten die u eventueel aanvullend met de leverancier hebt afgesproken. Tot slot int de leverancier de energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE) bij u. De leverancier draagt deze wer af aan de belastingdienst.

Energiebelasting en opslag duurzame energie

De energiebelasting (EB) en de opslag duurzame energie (ODE) worden geheven over de levering van elektriciteit via uw aansluiting. De leverancier brengt die bij u inrekening. De hoeveelheid EB en ODE die u betaalt, is direct gekoppeld aan het aantal kWh dat u op jaarbasis verbruikt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van de EB. De overheid stelt de EB en ODE jaarlijks vast.