Terug naar nieuws

Overstort groen gas op landelijk gasnet GTS krijgt boost

Gassen Klimaat Netwerken26 januari 2024Jacques van de Worp

In 2024 start de ombouw van de gasleiding tussen Emmen en Ommen om regionaal geproduceerd groen gas in het landelijke netwerk brengen. Bij het project zijn naast landelijk netbeheerder GTS drie regionale netbeheerders (Enexis, Rendo en Coteq) betrokken.

Groen gas

Naast de ontwikkeling van koolstofarm geproduceerd waterstof wordt ook groen gas een steeds belangrijker deel van de energietransitie. De productie gebeurt tot nu toe vooral met vergistingsinstallaties, waarbij organische restmaterialen (plantaardig afval, rioolslib, dierlijke mest, e.d.) worden omgezet in biogas. Dat biogas kan na een opwerking omgezet worden in groen gas (op aardgaskwaliteit gebracht) om ingevoed te kunnen worden op het openbare gasdistributienet van een regionale netbeheerder. Omdat met name in de zomerperiode het gasverbruik lokaal en regionaal lager kan zijn dan die invoeding, wordt groen gas in een boosterstation op een hogere druk gebracht om over te kunnen storten op het landelijke gasnetwerk van Gasunie GTS. 

Boost

In Noordoost-Nederland zijn er veel groengasproducenten, veelal met vergistingsinstallaties. Door de bacteriële vergisting is de prodúctie van groen gas heel constant. Dat is positief, maar de gasvráág kent een jaarlijks badkuipprofiel met een hoge afname in de winter en een lage in de zomer. Met bijgevolg in de zomer een overschot aan groen gas op het regionale distributienet. Daarom voeden grote groen gas producenten hun gas ook aan het 40 bar-netwerk dat gas levert aan onder meer de industrie. Maar ook dat netwerk loopt al vol. En dus moet het groene gas worden afgevoerd via het landelijke 66 bar gasnetwerk.

Bijmengverplichting

Voor de gebouwde omgeving is in de toekomst 1,6 mrd m3 gas nodig. Vanaf 2025 krijgen gasleveranciers hiervoor een bijmengverplichting tot 20 procent groen gas in 2030. Om dat mogelijk te maken moet veel meer dan de de huidige 250 mln m3 groen gas geproduceerd worden. De Klimaatakkoord ambitie is om in 2030 te groeien naar 2 mrd m3 geproduceerd groen gas. De idee is dat een bijmengverplichting hieraan concreet bijdraagt. Volgens inschattingen gaat de grote groei echter niet komen van vergisting maar vergassing van reststromen.

Bron: Gasunie