Terug naar nieuws

Innovatiesubsidie voor demonstratie vergassing van reststromen

Vergassing moet ambities groen gasproductie gaan waarmaken

Gassen Klimaat Subsidie22 januari 2024Jacques van de Worp

Vanaf 15 februari 2024 kunnen ondernemers subsidie (DEI+) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor een demonstratieproject voor de vergassing van reststromen, zoals organisch afval. Met name door de ontwikkeling van vergassingstechnologie – naast vergisting - moet de beleidsdoelstelling van 2 mrd m3 (2 bcm) in 2030 in beeld komen. Op dit moment bedraagt de groen gas realisatie nog maar zo’n 0,25 bcm.

Hergebruik afval

De subsidie is voor de demonstratie van installaties die afval - zoals biogene reststromen – vergassen. Na dit proces van vergassing onder hoge temperatuur en druk ontstaat syngas. Dat gas kan gebruikt worden voor de productie van groen gas, methanol, geavanceerde transportbrandstoffen, en chemicaliën. Dit sluit aan bij een circulaire economie, waarin grondstoffen en materialen maximaal benut en hergebruikt worden, en ontstaat een alternatief voor fossiele brandstoffen.

Klimaatfonds

Het geld voor de subsidie komt uit het Klimaatfonds. De subsidie is voor ondernemers die willen investeren in de demonstratie en opschaling van deze vergassingstechnologie. Het Klimaatfonds is een van de belangrijkste instrumenten uit het coalitieakkoord om financiering mogelijk te maken voor maatregelen die bijdragen aan het doel van ten minste 55 procent CO2-uitstootvermindering in 2030. Hiervoor is 35 mrd euro beschikbaar gesteld door de vorige coalitie.

De DEI+ regeling voor de vergassing van reststromen is opengesteld van 15 februari tot 29 augustus 2024. Voorwaarden zijn onder meer dat de benodigde vergunningen verleend zijn en dat het project voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de richtlijn voor hernieuwbare energie.

Realisatie

Uit een publicatie van de European Biomethane Benchmark, opgesteld door adviesbureau Sia Partners, blijkt dat de Europese groen gas productiecapaciteit in 2022 met 17 procent is gegroeid. Er staan nu 1200 installaties met een gezamenlijke capaciteit van 44 TWh. Nederland zit met 68 installaties weliswaar in de Europese top 5, maar de kabinetsambitie om 2 bcm (70 PJ) te produceren (2030) komt nog lang niet in beeld. De productie stokt op dit moment bij zo’n 0,25 bcm. Bijna de helft (48 procent) van de reststromen komt uit de landbouw, gevolgd door stortgas (11 procent) en zuiveringsslib (7 procent). De meest veelbelovende ontwikkeling vindt plaats bij SCW in Alkmaar, dat alleen al in een proefinstallatie 0,02 bcm groen gas produceert uit onder meer zuiveringsslib. Gas dat overigens rechtstreeks in het hoge druk gasnet van Gasunie GTS ingevoed kan worden.

Bronnen: RVO, mininsiterie EZK, Sia Partners