Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. ACM besluit vervallen entry- en exitpunten gastransport

  Toezichthouder ACM heeft een besluit opgesteld waarmee voorwaarden in de gascodes worden opgenomen in geval de netbeheerder van het landelijk gastransportnet GTS een entry- of exitpunt wil laten vervallen. VEMW heeft tijdens het proces om te komen tot een overeenkomst over de implementatie van de...
  23 januari 2019
  Gassen Beleid en toezicht
 2. Maatschappelijke organisaties bespreken aanpak droogte

  Verzilting van het oppervlaktewater, hoge watertemperaturen en verstoringen in de aanvoer van grondstoffen: dit waren in 2018 de belangrijkste issues voor de industrie waar het gaat om de droogte. Hoewel de gevolgen van de droogte minder groot waren dan voor de landbouw en de natuur, heeft ook de...
  22 januari 2019
  Beleid en toezicht
 3. VEMW publiceert overzicht energie- en watertarieven 2019

  VEMW heeft voor 2019 alle relevante en definitieve tarieven bijeengebracht voor het gebruik van de energienetwerken (elektriciteit en gas), de Energiebelasting (EB) en ODE-heffing, en de watertarieven (grondwater, drinkwater, afvalwater). De publicatie biedt een handig overzicht voor de zakelijke...
  22 januari 2019
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven
 4. Omgevingswet werpt zijn schaduw vooruit

  In 2021 wordt de Omgevingswet met onderliggende regulering van kracht. Die moet de regelgeving, vergunningverlening en handhaving van milieuactiviteiten duidelijker, overzichtelijker en eenvoudiger maken. De Omgevingswet biedt meer mogelijkheden om milieuactiviteiten op een doeltreffende en doelm...
  21 januari 2019
  Wet- en regelgeving
 5. Ontwikkeling groene waterstof bereikt volgend niveau

  Op een raffinaderij van Shell in het Duitse Ruhrgebied wordt een elektrolysefabriek voor waterstof met een piekvermogen van 10 MW gerealiseerd. In 2020 moet de installatie operationeel zijn, die met groene elektriciteit waterstof gaat maken. De volgende schaalgrens van 100 MW wordt voorzien voor ...
  17 januari 2019
  Elektriciteit Klimaat
 6. Bestuurlijke Versnellingstafel Opkomende stoffen en medicijnresten gestart

  Op maandag 14 januari jl. vergaderde de Bestuurlijke versnellingstafel opkomende stoffen en medicijnresten voor het eerst. Onder leiding van voorzitter Gerard Doornbos is gesproken over onder andere de afbakening met de andere twee bestuurlijke tafels en de ambities van de deelnemers. Het accent ...
  17 januari 2019
  Beleid en toezicht
 7. Klimaatakkoord moet verleiden tot investeringen in Nederland

  Het Klimaatakkoord moet leiden tot nieuwe investeringen van – veelal buitenlandse – investeerders in Nederland. Het pakket dat in december is neergelegd om tot een Klimaatakkoord te komen is een mix van maatregelen die voortborduurt op de bewezen succesvolle Nederlandse traditie van s...
  15 januari 2019
  Klimaat
 8. Capaciteitstekort elektriciteitsnetten voor groene stroom

  Er komen steeds meer signalen uit verschillende regio’s dat elektriciteitsnetbeheerders aanvragen voor nieuwe aansluitingen van windturbines, zon-PV-installaties en -parken niet tijdig kunnen realiseren door een gebrek aan transportcapaciteit . In de hoofdlijnen voor een klimaatakkoord is a...
  11 januari 2019
  Elektriciteit Netwerken
 9. Indirecte kostencompensatie EU-ETS herzien

  De Europese Commissie heeft een nieuwe consultatie gelanceerd over de financiële compensatie die lidstaten mogen geven aan bedrijven voor indirecte CO2-kosten ten gevolge van de elektriciteitsprijzen, in Nederland bekend onder de naam subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS.
  10 januari 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 10. Afketsen overname Zebra gasnetwerken roept vele vragen op

  Het afgelopen half jaar hebben de regionale netbeheerders Enexis, Enduris intensief onderhandeld met landelijk gasnetbeheerder GTS over een overname van de regionale hoge druknetten van Zebra netbeheer in Zeeland door GTS. Ook de Zebra netgebruikers en representatieve organisaties zijn bij het pr...
  8 januari 2019
  Gassen Netwerken