Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. Verstandige CO2-beprijzing kán doelmatig zijn afhankelijk van uitvoering

  CO2-beprijzing kan een doelmatig systeem zijn om bedrijven aan te sporen de emissie te verminderen. Dat hoeft volgens de Rabobank niet schadelijk te zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Volgens VEMW is dit sterk afhankelijk is van de wijze van belasting. Verstandige CO2-beprijzing k&aa...
  15 maart 2019
  Klimaat Markt
 2. PBL: voorgestelde maatregelen goede basis voor Klimaatakkoord!

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hebben hun effectenrapportage i.c. doorrekeninggepresenteerd van de maatregelen die zijn opgenomen in het ontwerp-Klimaatakkoord. Zij verwachten in 2030 een afname van de CO2-uitstoot van 31 – 52 Mton. De opgave van ...
  13 maart 2019
  Klimaat
 3. Toename belang Statenverkiezingen voor energie- en watervoorziening

  Op woensdag 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Die verkiezingen zijn belangrijk voor burgers én bedrijven. Provinciale Statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. Nederland stemt niet alleen op de volksvertegenwoordigers van de provincies. De kiezer bepaal...
  12 maart 2019
  Markt
 4. ACM publiceert GTS tarievenvoorstel 2020

  Toezichthouder ACM heeft het tarievenvoorstel van Gasunie Transport Services (GTS) gepubliceerd. Dit geldt tarieven die GTS in 2020 in rekening wil brengen voor de wettelijke taken die zij verricht, zoals gastransport, balancering, kwaliteitsconversie en de aansluiting. Het voorstel is voor de ee...
  8 maart 2019
  Gassen Beleid en toezicht
 5. Werknemers industrie roeren zich in klimaatdebat

  De ondernemingsraden van 17 energie-intensieve industriële bedrijven laten in een open brief weten te vrezen rode cijfers wanneer een CO2-heffing wordt ingevoerd. Dat kan op termijn leiden tot banenverlies in Nederland als de multinationals nieuwe investeringen gaan verleggen naar landen die...
  7 maart 2019
  Klimaat Markt
 6. Europese Commissie presenteert Innovatiefonds

  Klimaatstrategie De Europese Commissie presenteerde eind vorig jaar een strategic vision for a climate neutral Europe by 2050. Een nieuw investeringsprogramma moet vervolg geven aan die klimaatvisie, waarin de Europese Commissie verschillende scenario’s beschrijft die Europa in 2050 duurza...
  6 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 7. Beleid warmtelozingen herijkt en aangevuld

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat het beleid omtrent warmtelozingen, vijftien jaar na het verschijnen van de zogenaamde CIW-nota inzake de beoordeling van warmtelozingen, actualiseren maar ook aanvullen. Daartoe wordt het ministerie ondersteund door een tweetal adviesbureaus di...
  5 maart 2019
  Wet- en regelgeving
 8. Europese Commissie publiceert nationale klimaatplannen

  De Europese Commissie heeft vorige week alle concept integrale energie-en klimaatplannen van de EU-lidstaten op haar website gepubliceerd. Hierin staat beschreven hoe de landen hun klimaatdoelstellingen in 2030 denken te bereiken.
  4 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 9. GTS mag tarieven verhogen na uitspraak rechter

  Toezichthouder ACM heeft een gewijzigd besluit genomen over de doelmatigheidskorting voor GTS. Door het besluit neemt de toegestane omzet van GTS toe met 46 mln euro tot 918 mln euro (+5,2 procent) in 2020. VEMW verwacht in de eerste week van maart een voorstel voor de GTS-tarieven in 2020. Dan w...
  1 maart 2019
  Gassen Netwerken, Markt
 10. RVO opent SDE+ voorjaarsronde 2019

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de SDE+ voorjaarsronde 2019 opengesteld. Hoewel officieel subsidie-aanvragen pas ingediend kunnen worden vanaf 12 maart a.s., is het nu al mogelijk om aanvragen in concept klaar te zetten in het RVO eLoket.
  28 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht