Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. Netbeheerders gaan gehele gasaansluiting aanleggen, beheren en onderhouden

  Vanaf 1 januari 2020 is het de taak van netbeheerders om aansluitingen voor kleinverbruikers en grootverbruikers aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen en verwijderen. Van de gehele aansluiting, dus niet louter het aansluitpunt. Voor aansluitpunten die zijn aangelegd voor de inwe...
  25 november 2019
  Elektriciteit Netwerken
 2. Europese broeikasgasuitstoot met 2% gedaald vorig jaar

  Europese broeikasgassen zijn met 2% gedaald in 2018 en in totaal met 23% ten opzichte van 1990. Dit blijkt uit een rapport dat de Europese Commissie publiceerde. Er moet echter nog veel gebeuren om de doelstellingen voor 2030 te halen. De Commissie hamert op goede implementatie in de lidstaten.
  21 november 2019
  Klimaat
 3. Overheid gaat risicovolle activiteiten ondernemingen faciliteren

  De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de Staat machtigt om Invest-NL als 100 procent staatsdeelneming op te richten. Invest-NL kan met een startkapitaal van 1,7 mrd euro een serieuze partner worden in de financiering en ontwikkeling van belangrijke risicovolle activiteiten van ...
  20 november 2019
  Klimaat Markt
 4. Omzet industrie daalt derde kwartaal op rij

  De omzet van de industrie in Nederland is in het derde kwartaal 6,3 procent lager dan een jaar geleden. Een daling voor een derde kwartaal op rij. Daar staat tegenover dat de industriële producenten voor 2020 een toename van de omzet en de personeelssterkte verwachten. Dit meldt het CBS.
  19 november 2019
  Markt
 5. Toenemende schade bedrijven door verslechtering spanningskwaliteit

  De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland is hoog, met relatief weinig onderbrekingen en een goede spanningskwaliteit. Die kwaliteit neemt echter af, leidend tot schade, levensduur verkorting van installaties en apparatuur, toenemende kosten en onveilige situaties. Oorzaken...
  18 november 2019
  Elektriciteit Netwerken
 6. Ontnuchterende klimaatboodschap IEA World Energy Outlook

  Er is een groot gat tussen de niet-afnemende broeikasgasemissies – als gevolg van economische groei en groei van de wereldbevolking - en de maatregelen die beleidsmakers nemen om die emissies substantieel en structureel terug te dringen. Daarmee stevenen we af op een gemiddelde temperatuurv...
  15 november 2019
  Klimaat Markt
 7. Samenwerking energietransitie Nederland en Duitsland krijgt vorm

  Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de intensieve dialoog met Duitsland over de klimaat- en energietransitie, de invulling en formalisering van een mogelijke samenwerking (‘Declaration of Intent Energiesamenwerking’) en het Duitse klimaatakkoord (‘...
  14 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 8. Enorme groei dataverkeer legt druk op vergroting doelmatig energieverbruik

  In 2030 zijn de wereldwijde digitale datastromen naar verwachting zeker 20 keer zo groot als in 2018. Door die snelle groei verdubbelt de elektriciteitsbehoefte die daarvoor wereldwijd nodig is tot 5 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. Om het energiegebruik van datacenters, commun...
  13 november 2019
  Elektriciteit Markt
 9. Minister overweegt verplichting gegevensverstrekking energiebesparing

  Minister Wiebes (EZK) kijkt naar de mogelijkheden om een wettelijke verplichting op te leggen voor het verstrekken van energieverbruikgegevens om handhaving van de informatieplicht energiebesparing goed te kunnen borgen. Het aantal ingediende rapportages blijft namelijk achter bij de verwachting ...
  12 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 10. Samenwerken aan transitie levert nieuwe waardeketens op

  Bedrijven die proactief nieuwe samenwerkingen aangaan om de uitdagingen die de transitie biedt komen tot nieuwe waardeketens. Om concrete kansen te kunnen verzilveren is een adequate aanpassing van de infrastructuur, regelgeving en instrumentarium cruciaal. Dat is de belangrijkste les die het VEM...
  8 november 2019
  Klimaat Markt