Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vindt u nadat u bent ingelogd.  

 1. Brexit heeft effecten op uitkomsten EU-ETS

  Sinds 1 januari 2019 kunnen Britse bedrijven geen ETS-rechten meer verkrijgen of verhandelen, in ieder geval zolang er nog geen uittredingsakkoord bestaat. Dit heeft impact op de CO₂-markt: de ETS-prijs steeg begin deze week tot 27 euro per ton. In Nederland is het aantal aanvragen voor een ETS-h...
  18 april 2019
  Klimaat Markt
 2. Energieverbruik in Nederland gedaald in 2018

  In 2018 was het totale energieverbruik in Nederland met 3100 PJ ongeveer 1,5 procent lager dan in 2017. In de energiemix wordt voor 90 procent voorzien door inzet van aardgas, aardolie (beiden rond de 40 procent) en steenkool. De bijdrage van steenkool is in 2018 voor het derde achtereenvolgende ...
  17 april 2019
  Elektriciteit Gassen Markt
 3. Wetsvoorstel verbod op gebruik laagcalorisch gas roept vragen op

  Landelijk gasnetbeheerder GTS krijgt een wettelijke taak om – negen - grootverbruikers van laagcalorisch gas met een verbruik van meer dan 100 mln m3 per jaar, om te schakelen van een bestaand aansluiting naar een aansluiting waarmee hoogcalorisch gas aan het net kan worden onttrokken. Dat ...
  16 april 2019
  Gassen Markt
 4. TenneT publiceert laatste markttrends en ontwikkelingen

  Landelijke netbeheerder TenneT heeft haar jaarlijkse marktbeoordeling (TenneT Annual Market Update) voor 2018 gepubliceerd. De elektriciteitsprijzen stegen in heel Centraal West-Europa. In Nederland het hardst! Met een toename van de import, een afname van de productie. Het opgesteld vermogen van...
  12 april 2019
  Elektriciteit Markt
 5. Staat van de EU Energie Unie gepubliceerd

  De Europese Commissie heeft 'de staat van de Europese Energie Unie' gepubliceerd. Daarin zijn de ontwikkelingen in de periode 2014-2017 opgenomen, alsmede de vooruitzichten. Conclusie: er is vooruitgang geboekt, maar nog veel werk te doen. Synchroniciteit tussen de lidstaten ontbreekt. Zo kunnen ...
  10 april 2019
  Klimaat
 6. Overheid wil informatievoorziening energietransitie verbeteren

  De huidige informatievoorziening voor de energietransitie is onvoldoende toegesneden op de informatiebehoefte van partijen die willen bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving vanaf 2050. Op verzoek van de ministeries van EZK en BZK is een document opgesteld dat voorstellen ...
  8 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 7. Transitie vereist systeemintegratie en samenwerkingsverbanden

  De klimaatuitdagingen, de Europese ambitie om in 2050 een koolstofarme energievoorziening te hebben en het resultaat van een Klimaatwet en Klimaatakkoord (2020-2030) gaan ongekende consequenties hebben voor de beschikbaarheid, de betaalbaarheid en het gebruik van energie en grondstoffen. Naast ni...
  5 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 8. Minister Van Nieuwenhuizen steekt €7 miljoen in snelle maatregelen voor komend droogteseizoen

  Minister Van Nieuwenhuizen stelt €7 miljoen beschikbaar voor maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland goed is voorbereid in geval van nieuwe periodes van droogte. Het geld wordt onder meer ingezet voor het opslaan van water in de hoge zandgronden in het oosten en zuiden én i...
  5 april 2019
  Beleid en toezicht
 9. SDE++ geeft industrie investeringsmogelijkheden CO₂- arme technologie

  Het kabinet wil als onderdeel van het Klimaatakkoord een “ SDE++ regeling” introduceren voor technologieën die de industrie moeten helpen verduurzamen. Consultancybureau Navigant onderzocht 20 verschillende technologieën op hun geschiktheid voor zo’n nieuwe, verbrede s...
  3 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 10. Toelichting ACM verruimt definitie markttoegang

  ACM heeft een brief gepubliceerd waarin huidige wetgeving wordt toegelicht. De ACM benadrukt hierin dat ontheffingshouders van een gesloten distributiesysteem (GDS-beheerders) toegang moeten kunnen krijgen tot het centrale communicatiesysteem. Daarnaast stelt de ACM dat GDS-beheerders onder besta...
  28 maart 2019
  Gassen Netwerken